Protokoll-etikett logo
Általános üzleti feltételek

Az InfoMédia Kiadó Kft. internetes oldalain keresztül történő bármely megrendelésre (online esetben a megrendelést jelző gombra való kattintás jelenti a megrendelést, valamint az itt szereplő valamennyi feltétel tudomásul vételét és elfogadását) a következő általános üzleti feltételek érvényesek.

(Létrehozva: 2006. május 5-én, érvényes az ezen dátumot megelőző és az ezt követő valamennyi megrendelésre, a következő módosításig vagy visszavonásig.)

A megrendelés feltételei

Kapcsos könyvek és szoftverek
Kiadványainkat a megrendeléstől (legyen az postai úton, telefonon, interneten stb. történt megrendelés) számított 2 héten belül futárszolgálatunk juttatja el Önhöz. A számlát a megrendelt termékkel együtt küldjük Önnek, amelyet utánvéttel, vagy kérésre a hagyományos banki átutalással, az erre vonatkozó általános, 8 napos határidővel kell kiegyenlítenie. A termék feltüntetett ára az áfát, szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazza.


Aktualizáló szolgáltatás
Amennyiben egyéb szándékát felénk írásban nem jelzi, úgy Ön a megrendeléssel automatikusan részesévé válik aktualizáló, illetve kiegészítő szolgáltatásunknak. Ez azonban nem jelent kötelezettséget Önnek az érkező csomagok átvételére. A csomagot bármikor visszaküldheti a Kiadó részére, illetve a további frissítéseket írásban is lemondhatja.

Kiegészítő költségek
Tájékoztatásul közöljük a kiadványok áfatartalmát, csomagolási és szállítási költségét:

A szállítás feltételei

Érvényesség
A megrendelő és az InfoMedia Kiadó Kft. jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatára az "Általános üzleti feltételek" szabályozásának, annak a megrendeléskor érvényes formátumában felsorolt pontjai érvényesek. Eltérő feltételeket a InfoMedia Kiadó csak abban az esetben ismer el, ha azt írásban, nyomatékosan jelzi a megrendelő felé.

Szerződéskötés és visszavonás
A Kiadó köteles a megrendelő által a weboldalon keresztül leadott megrendelést a feltüntetett feltételekkel, szállítási vállalással teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Megrendelő jogosult a megrendelés visszavonására.

Szállítás helye
Amennyiben a Megrendelő egyéb kéréssel nem fordul Kiadónkhoz, addig az általa megrendelt terméket raktárunkból a Megrendelő által feltüntetett címre futárszolgálatunk szállítja ki. A szállítási határidőre vonatkozó feltételek érvényüket veszítik abban az esetben, amennyiben a szállítási feltételek változásáról a Megrendelő nem értesíti a Kiadót. A szemináriumok a meghirdetett helyen kerülnek megrendezésre.

Esedékesség, fizetés és késedelem
A vételi ár esedékessége a megrendeléssel azonnal életbe lép. A Megrendelő utánvétel, illetve átutalással rendezheti a számlát. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Kiadó érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben a Kiadó a hátralékból származó kára bizonyíthatóan magasabb a fentiekben jelzettnél, úgy jogot formál ennek érvényesítésére.

Tulajdonjog fenntartása
A megrendelés alapján szállított termék mindaddig az InfoMedia Kiadó Kft. tulajdonában marad, amíg annak ellenértékét a Megrendelő ki nem egyenlíti.

Hiányszavatosság és felelősség

  • Amennyiben a Kiadónál történt vásárlással, vagy szolgáltatással kapcsolatban bármilyen hiányosság mutatkozna, úgy a Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hiánypótlást saját belátása szerint rendezze.

  • Amennyiben a Kiadó hiányosságát bármely okból nem képes pótolni, vagy meghatározott határidőn belül teljesíteni, úgy a Megrendelő jogot formálhat a megrendeléstől való visszalépésre, illetve a vételi ár csökkentésére.

  • Amennyiben a fentiekben leírt eseteken kívül, a megrendelés teljesítésében más hiány nem jelentkezik, úgy Megrendelő ilyen jellegű, egyéb igényeit a Kiadó nem köteles figyelembe venni. Az InfoMedia Kiadó nem vállal felelősséget azon termékek tartalmáért, amelyekkel kapcsolatban a hiányosságok a szállítási feltételekből, illetve egyéb, a Kiadón kívül álló okokból adódhatnak, valamint a Megrendelő nyereségkiesése és anyagi kára esetén sem. Amennyiben a Kiadó felelőssége valamely esetben kizárható, úgy a fentiek vonatkoznak, annak alkalmazottaira, illetve képviselőire.

  • Fenti felelősségkorlátozás érvényét veszti, amennyiben a károkozás szándékosságon, vagy hanyagságon alapszik.

  • Amennyiben az InfoMedia Kiadó gondatlanságból adódó szerződésszegést követ el, úgy a tárgyi- és személyi kárrendezés, a kimondott esetből adódó hiányosságra értelmezendő.

  • A Kiadó által vállalt szavatosság hat hónap, melyet az áru átvételétől számolunk. Ez a szavatosság a hiánypótlásból származó termékekre, illetve kiegészítésekre is érvényes, mindaddig, amíg a nem megfelelő használatból adódó károkozás bizonyításra nem kerül.


Adatvédelem
A Megrendelő részletes tájékoztatóban részesül az általa termékrendeléskor, e-mail hírlevélre, online szolgáltatásokra, stb. történő jelentkezéskor megadott személyes adatainak feldolgozásáról és felhasználásáról az InfoMedia Kiadó esetében. A Megrendelő a regisztrációs ív kitöltésével az ott szereplő személyes adatokra vonatkozó adatfeldolgozási és kezelési feltételeket elfogadja.


A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki. A adatok kezelése mindenben megfelel a Személyes adatok védelméről és a közérdekú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Kiegészítő szállítási feltételek próba/olvasásra/használatra küldött termékek esetében

Kiegészítő szállítási feltételekről akkor beszélünk, ha a terméket próbaolvasásra vagy a szoftver terméket próbahasználatra juttatta el Önnek a Kiadó.

Kiegészítő szállítási feltételek próbaolvasásra küldött szofetvertermékek esetében
A szoftverterméket két hetes próbahasználatra szállítjuk. Amennyiben nem tart igényt a szoftverre, úgy azt a kézhezvételtől számított két héten belül jutassa vissza Kiadónkhoz. Amennyiben termékünk elnyeri tetszését és úgy dönt, hogy segítségére lehet munkavégzése során úgy nem kell mást tennie, mint az Önhöz a két hetes próbaidőszak letelte után elküldött számlát kiegyenlíteni. Amint a számla ellenértéke megérkezik hozzánk, Ön postafordultával kap tőlünk egy licenszkódot, amellyel a szoftvert a továbbiakban teljes jogosultsággal használhatja.

Aktualizáló szolgáltatás: amennyiben egyéb szándékát felénk írásban nem jelzi, úgy Ön automatikusan részese aktualizáló, illetve kiegészítő szolgáltatásunknak. Ez azonban nem jelent kötelezettséget Önnek csomagok átvételére. A csomagot bármikor visszaküldheti a Kiadó részére, illetve a további frissítéseket írásban is lemondhatja.


Kiegészítő szállítási feltételek próbaolvasásra küldött kapcsos könyvek esetében

A kapcsos könyvet két hetes próbahasználatra szállítjuk. Amennyiben nem tart igényt a kiadványra, úgy azt a kézhezvételtől számított két héten belül jutassa vissza Kiadónkhoz. Amennyiben termékünk elnyeri tetszését és úgy dönt, hogy segítségére lehet munkavégzése során úgy a nem kell mást tennie, mint a mellékelt számlát befizetni.

Aktualizáló szolgáltatás: amennyiben egyéb szándékát felénk írásban nem jelzi, úgy Ön automatikusan részese aktualizáló, illetve kiegészítő szolgáltatásunknak. Ez azonban nem jelent kötelezettséget Önnek csomagok átvételére. A csomagot bármikor visszaküldheti a Kiadó részére, illetve a további frissítéseket írásban is lemondhatja.


Keresés