Protokoll-etikett logo
melcsi62, a tudástár felhasználója: 577 hete 5 napja 7 órája 50 perce .
Összesen 2534 elfogadott válasz, csökkenő időrendben:
 
Téma: Százalékos EHO : 11% vagy 27 %

Szia Ica!  Mivel nem önálló tev.jövedelme keletkezik, ami összevonandó jövedelem,  a szuperbruttósítás az SZJA előleg megállapításánál rá is vonatkozik..  Tehát ha mondjuk havi 22.000 Ft a tagi közreműködői díja és nyugdíj melletti szem.jözreműk.tag, akkor az SZJA alapja: 22.000 Ft + adóalap-kiegészítés:5.940 =25.940 Ft . Mivel nem munkaviszonyból származó: nyilatkozhat akár a 17%-os kulcsra is a levonáshoz..    DE nincs semmiféle 27%-os, vagy másfajta eho vele kapcsolatban.  A járulékokról Olga írt.  Üdv.

nyár fogadta el, ekkor: 2010-02-10 15:32
Pont: 10
Téma: járulékfizetés

Szia!  A munkaviszony melletti EVÁ-s ev, az EVA adóalap 4%-után járulék fizetésre kötelezett, negyedévente, n. évet követő hó 12-ig és erről n.évenként a 1058-ast is adnia kell.. minden TB járulékot fizetni kell,  kivéve: a 2% pénzbeli eü.bizt.járulékot és a 1,5% munkaerőpiaci járulékot.

A 0901-es 2009-re vonatkozóan rád is vonatkozik a vállalkozást tekintve, amiről vagy nyilatkoztál még 2009-ben egész évben nemlegesre, vagy most 10.02.25-ig ha nullás, akkor adod az NY nyilatkozatot, vagy akár magát a 0901-et.

2009-el kapcsolatban: adod még 04.30-ig a NYENYI-t elektronikusan, vagy papíron és 05.31-ig adod az IPA bevallást.

Üdv.

Adrienn28 fogadta el, ekkor: 2010-02-10 10:32
Pont: 50
Téma: Bevalló progi furcsa hiba

Neked a "C" oszlopba kell alapvetően írni, a kis lyukba, ami "a" abba beírod a "c" oszlopba írt bevételből a belföldi telephelyek bevételét... a 421 "b"be  menne a 421 "d" (megszűnéses bevételből) a belföldi telephelyé..

Tehát általánosságban a 13-03 lapon a "b" oszlop az a "d"-nek a részletezője

A "c" oszlop töltendő és annak a részletezője az "a"

------  Üdv.

Zoltan1234561 fogadta el, ekkor: 2010-02-09 22:33
Pont: 20
Téma: Egészségügyi szolgáltatási járulék

Szia! Ha az a tag keig.egyéni vállalkozó és kieg.társasvállalkozó is már januárban, akkor jan. 31-ig volt lehetősége nyilatkozni, hogy hol akarja fizetni az eü.szolg.járulékot..

Tbj. 38. § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint - csak egy jogviszonyban kell megfizetni.

(2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adóév egészére választhatja, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás - több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás - fizeti meg utána.

 

  Üdv

NErika fogadta el, ekkor: 2010-02-09 13:50
Pont: 25
Téma: megint 1008

Szia Kata!  Az alapjához ne írjál semmit.. Üdv

kovalkata fogadta el, ekkor: 2010-02-09 13:32
Pont: 50
Téma: Adóterhet nem viselő járandóság

Szia Zoltán!  Ha 2007-ben azt az összesen 1 milliót adómentesnek minősülő lakáscélú támogatásként kapta, akkor 2010-ben ezzel önmagában nem kell kezdenie külön semmit.  Ha 2010-ben kapna mondjuk 5 milliót, akkor már nézni kellene, hogy a megelőző 4 évben mennyi lakáscélú támogatást kapott.. ha összeszámítja, akkor max. 5 millió  az ami adóterhet nem viselő "jövedelemként" viselkedik, ami felé esik az már adózik..

Példánál maradva (szerintem) 4 éven belül kapott már 1 milliót, 2010-ben kap 5 milliót, akkor már az összesen 6 millió (a t.év és megelőző 4 év összesenje): így szerintem  4 millió adóterhet nem viselő 2010-ben , 1 millió pedig adóköteles jövedelem..

Ha 2010-ben nem kap munkáltatói lakáscélú vissza nem térítendő támogatást.. akkor attól, hogy 2007-ben kapott az nem lesz neki 2010-ben se adóterhet nem viselő járandóság, se pedig adóköteles juttatás..  (legalább is én így értelmezem.) Üdv. 

resbt fogadta el, ekkor: 2010-02-09 12:17
Pont: 50
Téma: EVA-s kft-vé alakulás

Szia! Vélhetően a kérdés nem arra irnyult, hogy az EVA időszakban keletkezett , pozitív adózott eredmény, ha osztalékként felosztásra kerül, és kifizetésre, akkor abból kell valamit még fizetnie a magánszemélynek, levonni a kifizetőnek..  hiszen ebben az EVA tv. egységesen rendelkezik: miszerint az EVA alatt keletkezett adózott eredmény, eredménytartalék terhére kifizetésre kerülő osztalékból , vagy éppen a bevételi nyilvántartásosnál az adózás után nála maradó összeg után már nincs osztalék jövedelem SZJA és eho sem.

A KFT-nél pedig csak a számviteli törvény, GT. előírásainak megfelelően jóváhagyott osztalék előleget, osztalékot lehet fizetni! Ez alól az EVA tv. nem ad felmentést.

Üdv.

monti771 fogadta el, ekkor: 2010-02-09 09:59
Pont: 4
Téma: EVA-s kft-vé alakulás

Szia Monti!  Az evás Bt-ből sem lehet olyan egyszerűen osztalékot fizetni, ha az a Bt.a számviteli törvény hatálya alatt maradva kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Ha bevételi nyilvántartást választott, akkor nyilván egyszerűbb nekik "kivenni a pénzt".

A KFT-nek nincs lehetősége bevételi nyilvántartást vezetni, tehát az osztalék feltételek szempontjából ugyanúgy (beszámoló, ha évközben osztalékelőleg, akkor közbenső mérleg, ügyvezetői nyilatkozat a cégbírósághoz, hogy a kifizetés nem veszélyezteti.. )a számviteli tv. hatálya alatt marad, csak éppen a fizetendő adóját fogja a cég az EVA tv. szabályai szerint megállapítani, valamint az eltérő ÁFA státusza miatt a költségeit, az árbevételeit annak megfelelően fogja könyvelni.

Ahhoz, hogy a KFT EVÁ-t választhasson, meg kell nézni, hogy egyáltalán megfelel-e azoknak a feltételeknek, ami alapján valaki EVA hatálya alá bejelentkezhet.. (legalább két adóéves működés, úgy, hogy bevétele is volt, a bevételi határ (25-26 milla), nyilvántartott adótartozás van dec.20-án, stb. az EVA tv-ben részletesen, mik a feltételek..

A bejelentkezéssel kapcsolatos lépés: (APEH portálról részlet)

 

I. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2010. évre új adózóként bejelentkezhet

  • az egyéni vállalkozó;

  • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

  • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2010. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2009. december 1-je és 21-e között – tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő, 2009. december 20. munkaszüneti napra esik –, az erre a célra rendszeresített 09T103 számú, illetve 09T203 számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2009. december 21-ig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.


A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2009. november 27-től letölthetőek az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu), valamint 2009. november 30-tól kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2009. december 21-ig megtörténnie.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

-----------------

Üdv.

 

monti771 fogadta el, ekkor: 2010-02-09 09:59
Pont: 4
Téma: 2010-től evába belépett bt

Szia!  a 0871EVA nem lehet, hiszen az 2008-ra volt, tehát majd a 0971EVA.. (május 31-ig,)..

A járulékbevallásokra 1008A-M  ugyanúgy vonatkozik.  A 1001-es éves bavallónál elég majd évesen, mert az EVÁ-s másként fizeti a szakképzésit (negyedévente és csak a munkaviszonyban foglalkoztatott után ..stb. EVA tv. szerint).  Az eva adó előleg igen negyedévente, n. évet követő hó 12-ig és dec.20-ig feltöltés (minden EVÁ-snak), külön évközbeni bevallás EVA adóelőleg tekintetében nincs. 

A negyedéves EVA adóalap után az EVA adó, igen: 30%.   Az EVá-snál is előfrodulhat, hogy ÁFÁ-t kell fizetnie, ill. vallania.  Valószínűsítem, hogy nálatok nem fog ÁFA fizetési kötelezettség, vagy adatszolgáltatási kötelezettség keletkezni, de részleteiben

4. Kinek, miről és melyik áfabevallási nyomtatványon kell bevallást tennie a 2010. évben?

Üdv.
 

judit63 fogadta el, ekkor: 2010-02-08 16:30
Pont: 50
Téma: Ingatlan bérbeadás 2010-es változások

Szia!  Zsuzsá-t nem ismételném.

De a kifizetést megelőzően van nyilatkozat tételi lehetősége a bérbeadónak a kifizetőnek minősülő bérlő felé.. Ha a bérbeadó magánszemély nem nyilatkozik összevonandóra, akkor forrásadósként kell számolni vele (25% SZJA levonás) a teljes összegből a kifizetéskor..

Adójóváírás semmi mással szemben nem érvényesíthető, csak az SZJA tv. szerint bérnek minősülő jövedelem+adóalap kiegészítés után a meghatározott éves összeghatárig.. Üdv.

naish fogadta el, ekkor: 2010-02-07 23:20
Pont: 13
Téma: Építőipari kivitelezői nyilvántartás

Szia!  Szerintem nem.. a vállalkozás törvényes működtetése, az egyes folytatandó tevékenységek kiválasztása a tevékenység folytathatósági feltételeinek megteremtése nem a könyvelő feladata és felelőssége, mint ahogy az adott vállalkozás menedzselése sem. A bejelentési lap kézzel is kitölthető és nem számviteli, adózási jogszabályokon alapul.   Az egy másik kérdés, hogy alkalmasint esetleg felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a tevékenység folytatásának feltételeivel kapcsolatban ilyen regisztrációs kötelezettsége is van. Üdv.

494 fogadta el, ekkor: 2010-02-07 15:11
Pont: 4
Téma: Átalányos EV adóbevallás

Szia!  Feltételezve, hogy nem kieg.tev. egyéni vállalkozó vagy..   az, hogy 2009-re esetleg mit adjál be nullásan, ami nullás, az attól is függ, hogy mit adtál be már korábban esetleg a 09NY nyilatkozaton egész évre előre mutató dátummal  pld-ul: 0901-re vonatkozóan 2009.01.01-12.31-ig, stb.

a 0958-asokat gondolom beadtad havonta,  ha a 0901-re nem nyilatkoztál teljes adóévre nemlegeset, akkor febr.25-ig, vagy a 0901-et adod be nullásan, vagy az NY nevezetű nyomtatványon jelzed a 0901-et..

febr.25-ig adnod kell a 0953-ast,  április 30-ig saját magadról a NYENYI-t és 05.31-ig az iparűzési adóbevallást a helyi önk-hoz.

2010-ben:  nullás nyilatkozat NY: a 1008-ra (havi bevallás)  akár egész évre előre,  a 1001-re (éves bev.) akár egész évre.   és nyilván már most 2010.02.12-ig adod sajád magadról a 1058-ast és ezt követően is havonta.

Üdv

wirtherika fogadta el, ekkor: 2010-02-07 08:45
Pont: 50
Téma: kültag járulékai

Szia!  Az, hogy a társaság tagjai közül ki az, aki tagi személyes közreműködésként személyesen munkát végez a cégben, illetve személyes munkavégzésre kötelezett amit nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében tesz.. az azért nem annyira elméleti.. (Gt.)  (a személyesen közreműködő tag = társasvállalkozó)

Hiszen egy Bt. esetében is, ha nem is társasági szerződésben, de taggyűlési határozatban/tagok megállapodásában kell rendelkezni a tagi személyes közreműködés feltételeit, amennyiben ez egyáltalán felmerül.

Ha pedig a tag, tagi személyes közreműködésként végez munkát, akkor azt a magánszemély tagot a 'T1041-esen is be kell jelenteni, mint: munkaviszony melletti társasvállalkozó, vagy éppen kieg.tev-gűnek nem minősülő társasvállalkozót (főfogl.)..   és ebből, valamint a biztosítottság, vagy éppen járulék fizetés szempontjából nem az a mérvadó, hogy valaki beltag, vagy kültag.  Hanem az, hogy van tagi személyes közreműködés, vagy nincs. 

Ha van, akkor a TB járulék alapja az attól függ, hogy  főfoglalkozásnak minősül, vagy esetleg többes bizt.jogviszonyban, vagy éppen nyugdíja mellett.Pl-dul a munkaviszony (legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó) melletti társasvállalkozónak, csak a tényleges tagi közreműködői jövedelme a Tb járulék alap, ami után a kifizető megfizeti a 27% tb-t, a magánszemélytől pedig levonja a nyugdíjjárulékot, és a 4% term.eü.bizt.járulékot. 

Ha ez a kültag a Bt-ben nem végez munkát, akkor a Bt-ben nem biztosított és Tb-vel kapcsolatban vele nem kell foglalkozni. Ő csak egy befektető, aki a cég eredményességétől és a taggyűlés döntésétől függően a befektetett tőkéje után osztalékban részesülhet..       lÜdv.

inkonzisztens fogadta el, ekkor: 2010-02-06 14:48
Pont: 20
Téma: 09M30,0901-es bevallások

Szia!  Az ev saját magának nem ad igazolást (ha lenne vállalkozói kivétje, akkor nyilván lenne elszámolási lapja) ..  azt viszont pontosan nem lehet érteni a kérdésedből, hogy vajon mi után fizetett 2009. 12-hóban szja-t, eho-t, osztalékadót és különadót.. mert ha a határidőket nézzük, akkor negyedévente, negyedévet követő hó 12-ig volt vállalkozói SZJA előlegfiz.köt (16%) és különadó fiz.köt (4%), vállalkozói osztalék SZJA és 14% százalékos eho-ja az a 0953-as bevallás beadási határidőre esedékes..  ha decemberben pontosan annyit fizetett, mint amennyi a 0953-as szerinti kötelezettsége, akkor külön már nem kell fizetnie.  

a 0901-esről ha teljes adóévről nyilatkozott a 09NY-en, akkor már nem ezzel nem kell tennie semmit.

Üdv.

sanyi78 fogadta el, ekkor: 2010-02-04 14:24
Pont: 20
Téma: Áfa gyakoriság

Szia! Nem biztos, hogy értem a kérdésedet.. hogy esetleg a gyakorítottra gondolsz,(amit kérni kell..)  vagy arra, hogy egyébként a határérték túllépése miatt már más a gyakoriság.. mert ha ez utóbbi, akkor egyszerűen akkortól olyan ÁFA bevallást kell adni..

Ha a kérelemre gyakorítottról van szó, akkor - nem tudok rendszeresített nyomtatványról -

esetleg nem tudom olvastad-e ezt:7005/2009. (AEÉ 3.) APEH irányelv
az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Üdv.

Nyerkiné fogadta el, ekkor: 2010-02-04 07:46
Pont: 25
Téma: "Elkésett" számla

Szia! Simán beteheted abba a bevallási időszakba, amikor legkorábban be tudod tenni, önellenőrzés nélkül.. tehát akár a kézhezvétel időszakára, akár azt megelőzőző időszakra. Üdv.

494 fogadta el, ekkor: 2010-02-03 17:16
Pont: 20
Téma: Áfá-val kapcsolatos kérdés

Szia!  Egyszerűen fogalmazva, ha egyébként ÁFA adóalany vállalkozásról beszélünk:

Amikor az ÁFA levonásra jogosult ÁFA adóalany, mondjuk az árut megveszi, akkor a beszerzési árból az abban felé felszámított ÁFÁ-t levonható ÁFA-ként kezeli,  mikor ezt az árut eladja (nyilván többért, mint amennyiért vette) akkor a vevőjének ő is ÁFÁ-val növelt áron ad el.. ez a vevő felé felszámított ÁFA fizetendő ÁFA-ként jelentkezik..   Az APEH-hal rendezni kell: a fizetendő, minusz levonható ÁFA különbségét..

A termékek túlnyomó többsége 25%-os ÁFA kulcs alá tartozik, ami azt jelenti, hogy egy bruttó összeg ÁFA tartalma 20%.

Ha TE vettél ÁFÁ-san valamit 125-ért          ebből a levonható ÁFA (125*0,2)  = 25

eladod ezt a valamit ÁFÁ-san 160 ért         ebből a fizetendő ÁFA   (160*0,2) =  32

     APEH-hal rendezendő lenne:     megfizetendő ÁFA-ként:   32-25= 7

Tehát ha valakinek csak árubeszerzése és eladása fordulna elő, akkor gyakorlatilag azután az árrés után keletkezne APEH-hoz megfizetendő ÁFÁ-ja amennyivel többért adja el az árut, mint amennyiért vette.

   Tehát a 160 eladási ár minusz 125 beszerzési = 35 Ft bruttó különbözet, ennek az ÁFA tartalma= 35*0,2= 7

Ha úgy számolok, hogy a beszerzés az nettó+ÁFA, az eladás pedig ÁFÁ-s ár:

 beszerzés:   100 + (25% ) ÁFA 25 Ft = 125 bruttó      (levonható ÁFA 25)

  eladod pénztárgépes nyugtával ÁFÁ-s áron: 160-ért   ebből a fizetendő ÁFA: 160*0,2= 32

Nem tudom ilyesmi magyarázatra gondoltál-e, vagy mi az  amiben segítséget kérsz.. Üdv.

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2010-02-03 14:29
Pont: 100
Téma: idei adóelőleg nyilatkozatok

Szia!  Ha átmegy egy másik munkáltatóhoz, akkor viszi a leszámolási adó adatlapját.. amiből az új munkáltató látja, hogy már hol tart.. másrészt az új munkáltatójánál megteheti, hogy kéri, hogy 32%-kal szoljanak neki..

Itt meg ahol van, pld-ul 445.000 Ft/hó bruttó bérrel.. a munkáltató számolja a havi rendszeres szorozva 12-vel... aztán levonja az egy hónapra eső számított SZJA előleget, amit az adótábla szerint számított.., stb..   (nálam ez az SZJA előleg számításos módszer a munkaviszonyosok tekintetében, de van olyan is köztük, aki már most hozta, hogy tőle fix-en 32%-ot vonjunk.. ( máshol is van rendszeres jövedelme és ott el fogja érni az 5 milliót..), annak ezzel a fix kulccsal számolok a szuperbruttója után számítottan. Üdv.

kovalkata fogadta el, ekkor: 2010-01-30 14:05
Pont: 10
Téma: idei adóelőleg nyilatkozatok

Szia Kata!  Szerintem a munkaviszonyos munkavállaló csak akkor adhat SZJA kulcsra nyilatkozatot, ha egyértelműen a 32%-ot kéri alkalmazni a teljes járandóságára..  ha nem, akkor a munkáltató a munkáltatói adóelőleg megállapítás szabályai szerint állapíta meg havonta az SZJA előlegét.. a minta nyilatkozat kitöltési tájékoztatójában is szerepel, hogy munkáltató részére nem lehet a 17%-ra nyilatkozni...

49.§. (3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően adóelőleget megállapító munkáltatónak és a magánszemélynek a köztük fennálló jogviszonyra tekintettel keletkezett adóelőleg-alap(ok) adóelőlegének megállapítására a (4)-(9) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárnia.

(10) Az adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető (ideértve az adóelőleget megállapító munkáltatót is) az állami adóhatósághoz bejelentett módszerrel állapítja meg az adóelőleget, ha ez által az adóévi adó megállapításánál jelentkező adókülönbözet mérsékelhető. Nem kell bejelentést tenni olyan módszer választása esetén, amelyet a számítástechnikai program kidolgozója az állami adóhatósághoz bejelentett.

Üdv.

 

kovalkata fogadta el, ekkor: 2010-01-30 14:05
Pont: 10
Téma: Mennyi legyen a járulék alap?

Szia! Nyugodtan akár a minimálbér, akár attól több, amit jónak látsz és elbírsz.., akár ráfogod, hogy az a tev.piaci értéked... Nem igazán lehet bizonyítani se pro, se kontra..   A törvény meg olyan, mint akik hozták.. és mint már lassan minden ebben az országban.. és ezzel nem politizálni akarok. 

Ha beleveted magad a törvényekbe, mert mindenáron szeretnéd azt betűre betartani, a tv. úgy van megszövegezve és alkotva, hogy erre kevés legyen az esélyed.. és soha ne lehess abban biztos, hogy tényleg jól értelmezted és hogy nyugodt lehetsz..mert  szándékod szerint be akarod tartani azt... ez a folyamatos jogbizonytalanság lebegtetés, ekkor nem ugrálhat a polgár, mert nem lehet benne biztos, hogy tudtán és akaratán kívül l"nincs-e vaj a fején".., 

 Elméletileg kell lenni írott papírodnak arról, hogy a tevékenységed piaci értékét mennyiben állapítod meg és milyen elvek, körülmények mentén " jöttél rá"  arra az összegre, amire azt mondod, hogy az a piaci....

Az a bizonyos bejelentés.. az az, amit Szedlacsek is ír, azzal van jelentve és az van jelentve, amit a járulékalaphoz beütsz..  Üdv.

b.n.kata fogadta el, ekkor: 2010-01-28 19:40
Pont: 10
Téma: 0901 bevallás tao. nyilatkozat

Szia!  Igen. Üdv.

maya0411 fogadta el, ekkor: 2010-01-28 17:36
Pont: 20
Téma: Lemondott tagi hitel után fizetendő illeték

Sziasztok!  Az illeték tv. 17.§. n) pontja, ami Madora betett, az 2009.07.09-től hatályos, addig ez a pont nem volt.

Beiktatta a 2009.évi LXXVII.tv.  átmen.,rendelkezéseit lásd ezen tv. 213.§-nál.

Tehát lassan már az ilyen kérdéseket úgy kell feltenni  (adó, járulék, illeték), hogy x év x-edik napján történt valamivel mi újság van..  Tehát a válaszok hogyne mondanának ellent egymásnak, nem mindegy, hogy mikor volt feltéve a kérdés, mikor került megválaszolásra és nem utolsó sorban mikor történt az adott esemény.. mert azonos hatállyal egy tetves negyedévet nem bír ki egy törvény.

Az illeték tv. hatályosságában (változások hatálybalépése) csak 2009-ben 8-szor volt változás...  Üdv.

marosv.berni1 fogadta el, ekkor: 2010-01-28 08:02
Pont: 25
Téma: APEH értesítés 0908- javításról

Sziasztok!  Böbe válaszával értek egyet, annál is inkább, mert  tavaly januárban én is így jártam, és a helyesbítést kellett beadni, mivel valóban el volt írva az M-esen a szül. hó és nap.  (kedves ügyfél az adokat felcserélte, neki mindegy volt, hogy az illető 07.06-án, vagy 06.07-én született.). Üdv.

fogadta el, ekkor: 2010-01-28 07:57
Pont: 10
Téma: osztalék 2009-re, 2010-ben fizetve

Szia Böbe!  Bocs épp itt voltam (ezért válaszoltam) és abban a témában kutatok, hogy a közreműködői díj-kiegészítésnél majd játszik-e az, hogy a 2009-es, vagy éppen korábban jóváhagyott , 2010-ben kifizetésre kerülő osztaléknál -, vagy ha marad ez az ökörség, akkor a későbbiekben kifizett osztaléknál már majd nézni kell az SZJA-s és így az eho 27% díj-kiegészítést... -

  Nem találom az erre vonatkozó átmeneti rendelkezést.., az az ezért elég durva, ha a 2007-ben jóváhagyott osztalék 2010-ben kerül kifizetésre akkor ahhoz kellene viszonyítgatni, hogy 2010-ben mennyi volt a közreműködői díj a 2010-es tev.piaci értékéhez viszonyítva..  Mert ha mégis, akkor ha nincs pénze a cégnek akkor bizony el kell gondolkodni, hogy mi légyen, dec.31-ig a régen jóváhagyottakat kifizetni akár tagi kölcsönből, még 2009-ben...

Ugyanakkor az is ott motoszkál az ember fejében, hogy hátha eltörlik 2010 végére , vagy valahol csak van átmeneti rendelkezés, ami szerint esetleg még sem vonatkozik a korábbi években jóváhagyottra.. A 2009-es osztalékot azt meg legkorábban csak 2010-ben lehet jóváhagyni, tehát azzal sakkozni sem lehet...

Nem tudom Te láttál- e valahol "kedvező" átmaneti rendelkezést, vagy csak annyi, hogy a szempont az:, hogy először 2010-től mindenre, ami 2010-ben kerül kifizetésre... 

De ezzel az egésszel nagyon sok még a  ködös folt: 14%-kal eho-zik, az az osztalék, ami 25% SZJA-val adózik...  A kifizetőnek továbbra is van adóelőleg, eho levonási kötelezettsége az osztalékból.. Kifizet 2010. juniusában.. a teljes osztalékból 25%-SZJA előleg von és von 14 %-os eho-t is, ami aztán majd a magánszemély részéről esetleg még sem lesz mind osztalékjövedelem, vagy az is lehet, hogy egy fillér sem lesz az, ha ez utóbbi, akkor még talán egyszerű, mert esetleg vissza fog neki járni a 14% százalékos eho és fizethet 27%-ot a díj-kiegészítés utána.. de ha  3.200 eFt feletti volt az összes 2010-ben kifizetett osztaléka a szem.közreműk.tagnak, akkor az is előfordulhat, hogy marad annyi osztaléka, ami után megmarad a 14% százalékos eho-ként a 450.000 Ft és még a díj-kiegészítés után meg fizetheti a 27%-ot.....

 aztán majd 2011.január 31-ig a kifizető kiadja az igazolást, meg megküldi az APEH-nak.. de mit ír rá tao.%-nak.. hiszen a t. évi tényleges tao-t jó ha 2011. árpirilisra megállapítja a cég, vagy azt a százalékot kell beírni, ami arra az évre vonatkozott, aminek terhére az osztalékot jóváhagyták, vagy minden esetben a megelőző évi tao százalékot?

 A HVG 19 oldalán szereplő példa szerint  a 3.pontban " a teljes vállalkozásnál 2009-ben az adókedvezményekkel csökkentett társasági adónak a társasági adóalaphoz viszonyított aránya"  ez alapján nem tudni, hogy amindig az előző évi,  vagy azon évi, amelyre tekintettel az osztalékot jóváhagyták.. Ha mondjuk az az évi aminek terhére jóváhagyták, akkor megoldhatatlan, hiszen ha 2010-ben sikerül kifizetni a 2007,2008,-ban jóváhagyottat  és 2009-re nincs tao alapja akkor , hány tao százlékot kell szerepeltetni?

Azért elmélkedek, mert nekem is van olyan cégem, amelyiknek van 2006-2007.évre jóváhagyott ki nem fizetett osztaléka..  2009. tao alap nincs, és remélhetőleg 2010-ben ki tudnák fizetni a korábban jóváhagyott, ki nem fizetett osztalékot.. a közreműködő tagok természetesen nem vettek fel díjat (volt és van máshol 36-órás munkaviszonyuk), ha 2010-ben a piaci viszonyú díjat megkapnák (a legfőbb szerv döntése alapján), akkor nem maradna pénzük arra, hogy az elmaradt osztalékot kifizessék...

Ez egy ördögi kör, de én sem látok benne tisztán, azon kívül, hogy tudom, hogy az ami tényleg 25% SZJA-val osztalékjövedelem az egyébként 14% százalékos eho-s a végén is. (csak az a kérdés, hogy a szándék szerinti osztalékból, mennyi minősül végül is osztalékjövedelemnek az éves bevalláskor)

Ha lesz időd és kedved, a többieknek is.. jó lenne ezt kivesézni.  Üdv.  

kiskuszko1 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 16:52
Pont: 3
Téma: osztalék 2009-re, 2010-ben fizetve

Szia!   Ez csak arra támpont szerintem, amikor a társaság nem hagy jóvá osztalékot, de egyébként az Sztv. szerint hagyhatott volna/oszthatott volna fel.. de nem tette, akkor is ki kell majd számolni, hogy mennyit hagyhatott volna jóvá és abból mennyi esik a személyes közreműködő tagra és az a "lehetett volna, de nem lett" összeg az milyen viszonyban van a tag részére fizetett tagiközreműködő díjjal  (tény, piaci) és ha a tényleges közreműködői díj kevesebb, mint a tev.piaci értéke, akkor a különbözet összege, de max. a "lehetett volna, de nem lett osztalék" -ból a különbözet összege után   a társaságnak kell 27% százalékos ehot-t fizetni..    szerintem ez a rendelkezés csak erre vonatkozik, hiszen erról van szó az eho tv. 3.§.(4) bekezdésében...  tehát ez tv-ileg valóban először a 2010-es beszámoló kapcsán..

/2009.évi módosító tv.224.§. (2) Az Eho. 3. §-ának e törvénnyel beiktatott (4) bekezdését a vállalkozás 2010. évi üzleti év mérleg szerinti eredménye alapján kell alkalmazni, a fizetési és bevallási kötelezettséget a beszámoló közzétételére előírt határidőt követő hónap 12-éig kell teljesíteni./

Eho tv-ből pontosan a 3.§.(4)-es bek.:

(4) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá nem tartozó, a Tbj. szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójában kimutatott mérleg szerinti eredménynek a tevékenységében személyesen közreműködő tag részesedésére jutó azon része után, amelyet a számviteli törvény előírásai alapján osztalékként, részesedésként meg lehetett volna állapítani, de legfeljebb a Tbj.-ben meghatározott tevékenység piaci értékének azon része után, amely meghaladja a vállalkozói jogviszonyra tekintettel bevallott társadalombiztosítási járulékalap és az (1) bekezdés ab) alpontjában meghatározott egészségügyi hozzájárulás-alap együttes összegét.-------------

3. § (1) A kifizető, kifizető hiányában a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti

ab) a vállalkozói kivét és a kivétkiegészítés együttes összegének, illetve a személyes közreműködői díj és a személyes közreműködőidíj-kiegészítés együttes összegének, de legfeljebb a vállalkozóra irányadó, Tbj.-ben meghatározott tevékenység piaci értéke tárgyévi összegének a vállalkozói jogviszonyra tekintettel a tárgyévre bevallott társadalombiztosítási járulék alapját meghaladó része,

------------------------------

Most már az sem egyértelmű, hogy miként kell akkor értelmezni a TB járulék alapot... Gondolok itt pld-ul a kieg.tev. társasvállalkozóra... akit eddig úgy kezeltünk, hogy nincs TB járulék alapja..(ezért pld-ul nem szakképzési alap)  viszont nálam minden cégben van  kieg.tev.társasvállalkozó... is és soha nem lesz TB járulékalapja, hacsak a levonásos nyugdíjjárulék alap is, nem minősül TB járulékalapnak.

Hú!  már csak káromkodok, pedig tudom, hogy csak a tehetetlen ember teszi.. de minél jobban belemerülük az összeolvasásokba, annál hülyébbnek érzem magam...

Üdv.

kiskuszko1 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 16:52
Pont: 3
Téma: osztalék 2009-re, 2010-ben fizetve

Szia!  Az eho tv-ben. 2010-től a 11%-os százalékos eho helyébe került a 27%  és kibővült, hogy mi minden után kell ilyet fizetni (pld-ul a kivétkiegészítés, közremáűködői díjkiegészítés után is (SZJA)) , de továbbra is megmaradt a 14% százalékos eho, ami továbbra is vonatkozik a 25%-os SZJA-val adózó osztalék jövedelemre és vállalkozói osztalék jövedelemre, figyelemmel a max. 450 eFt-os megfizetettségi határra is.

Üdv.

kiskuszko1 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 16:52
Pont: 3
Téma: bérbeadás szja,eho 2010

Szia Viki!  Valamit félreértelmezel szerintem.. Ha a bérbeadó magánszemély nem ad nyilatkozatot arról, hogy összevonandó jövedelemként akarja kezelni, akkor forrásadós, ill. elkülönülten adózó.. ha pedig az, akkor ott a kifizetőnek SZJA előleg (25%) forrásadó levonási köteezettsége van..

Ha önálló tevékenység (összevonandó jöv-kén) bevételeként akarja kezelni, akkor mint számlaadásra kötelezett magánszemélynek joga van ahhoz, hogy ne kérje a kifizető SZJA előleg megállapítását..  Ha kéri, akkor a további nyilatkozatot is célszerű megtennie, mert különben a kifizető az SZJA megállapítás kérésée, de a ktsg/ktsg hányad nyilatkozat hiányában a teljes összeg összeg fog SZJA előleget számolni és összevonandó jövedelemként.  Üd.

nagyeva1980 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 11:49
Pont: 5
Téma: van eho vagy nincs eho

Sziasztok! Tegnap valami olyasmit hallottam a Tv-ben, hogy már decemberben készültek egy ingatlanvagyonadó tv. "B" változattal arra az eshetőségre, ha az AB beleköt az elfogadottba..  Amit leművelnek az már nem is kabaré, hanem egyszerűen siralmas és minden elfogadott adó, járulék tv. -ből ordít a törvényhozók azon elkötelezettsége, miszerint nem az a fontos, hogy lehetőleg jogkövető magatartással azok betartásra kerüljenek, hanem az, hogy jogbizonytalanságot fenntartva, ha úgy alakul a büdzse, akkor valamilyen apropó kapcsán végig lehessen szaladni a vállalkozásokon, még jobb, ha az ingatlannal rendelkező magánszemélyeken is és lehessen nyomatni a bírságokat, akár azért mert adófizetési kötelezettség ugyan nincs, de lett volna bevallásadási kötelezettség.... és védehetetlen, mert a nem mondom meg, hogy mennyit, de ha nem annyit fizetsz amire gondoltam, akkor megbüntetlek.. ez ellen nehéz bizonyíthatóan ellentmondani az adózónak.

Ha egy ev. pld-ul bevállalja, hogy a tev.piaci értéke havi 500 eFt lenne és hajlandó ennyi  után fizetni a TB járulékot, akkor még semmi garanciája nincs arra, hogyha kitalálják rá, hogy á az nem 500, van az 700 eFt-is.. nem fogja tudni bebizonyítani, hogy de az annyi sőt akár még kevesebb, arra meg nem biztos, hogy lesz kapacitása, erős idegzete, pénze, hogy bíróságon védje magát évekig..

Annyit betartanak, hogy törvényt törvénnyel módosítsanak.. de már teljesen rákaptak az un. saláta törvénnyel való törvények módosítására, ráadásul már arra is, hogy olyan törvény által módosítsanak meg más törvényt, aminek igazából logikailag egymáshoz nem igazán van köze--

Ez az eho tv. amúgy is nagyon jó, vélhetően magyar találmány.. lásd 11% helyett 27% és kibővített jövedelem típusok után..  A sima halandó állampolgár már önmagában azt nem érti, a sok jól megfizetett, állítólag hatalmas tudással bíró szakemberek, milliókért igénybe vett tanácsadók, stb.. zsinórba olyan törvényeket alkotnak, fogadnak el, ami alkotmányellenes .. Miért nem lehet kihirdetés előtt egy alkotmányossági vizsgálatnak alávetni.. esetleg már a tervezetnél esetleg az alkotmánybírósággal véleményeztetni vagy, valami..  ha már az adófizetők pénzéből van fizetve mindegyik.  Üdv.

nagyeva1980 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 11:49
Pont: 7
Téma: Számla kiegyenítése

Szia!  Ha nem a megállapodott/szerződés szerű pénznemben fizetnek, akkor megállapodásnak kellene lenni arra, hogy az adott devizát hányt FT árfolyammal számoltan tekintik annyinak, amivel a FT követelés, vagy éppen tartozás kiegyenlítettnek minősül. 

/ Bárki indíthat egyébként deviza számláról úgy átutalást, hogy az FT-ban érkezzen a címzetthet.. és nyilván a konvertálási jutalék a fizetésre kötelezettet kell(ene), hogy terhelje./

Üdv. 

KovacsJ fogadta el, ekkor: 2010-01-27 11:45
Pont: 4
Téma: 0901 szakképzési elszámolása

Febr.25-én:  mindegyiknek 2009.01.01-12.31.  ha egyébként már 2009.01.01-én létezett a cég.

tltrade1 fogadta el, ekkor: 2010-01-27 10:23
Pont: 20
Téma: EVÁ-s kivét módja és ideje

Szia!  Már közben úgy látom Madora reagált..

Mivel munkaviszony melletti EVÁ-s ev. vagy  (tehát legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony melletti egyéni vállalkozó, aki EVA adóalany )

Az amit leírtam az áll, azzal a kivétellel, hogy az EVA adóalap 4% az már TB járulék alap.  Ami után minden járulékot meg kell fizetni kivéve a 2% pénzbelü eü.bizt.járulékot és a 1,5% munkaerőpiaci járulékot (tehát amit fizetni kell utána az összesen: 40,5% járulékot, ebből nyilván a 9,5% nyugd.járulék, ha magánnyugd.pénztári tag vagy, akkor 1,5% Tb nyugdíj, 8% magánnyugd.tagdíj.))   

   (Tehát a járulékozás más, annak bevallása is más, mint a kieg.tev. evá-s egyéninek)

Neked: Minden negyedévet követő hó 12-ig a 1058-as bevallást be kell adnod és a járulékokat meg kell fizetned, , a jogviszony kódod: az munkaviszony melletti ....

 Tehát, ha akár havi 500.000 Ft a fizetésed a munkaviszonyodban.. attól itt az EVÁ-s ev-ban, mint munkavisz.melletti ev-nek van járulék -fizetési és bevallási kötelezettséged.

Üdv.

RolandRybka fogadta el, ekkor: 2010-01-26 21:14
Pont: 200
Téma: Ford.áfá-t mikor kell bevallani

Szia! 

ÁFA tv. 60. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany kötelezett, a fizetendő adót

a) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy

b) az ellenérték megtérítésekor, vagy

c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján

kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be.

----------  Mivel a számlát eleve 2010.01.05-én állították ki, nem kaphattad meg 2009.decemberben..  Gondolom decemberben nem fizettétek ki..

Ezek után szerintem, ha 2010. jan.15-ától korábban kaptátok kézhez, mondjuk jan.07-én, akkor akkor keletkezik fizetési köt, ha nem katátok meg csak ma 18-án, akkor pedig jan.15-én van..  Tehát 2010. januári lesz, ha nem fizettétek ki még decemberben.

Üdv,.

pseniko fogadta el, ekkor: 2010-01-26 15:55
Pont: 20
Téma: 09M30 megbízás esetében

Szia!  Beteszem neked az AEÉ.-ben közzétett vonatkozó részt..

Ezt az összevont igazolást csak akkor lehet az M30-as nyomtatványon megadni, ha a

kifizet
ő a magánszemély munkáltatója december 31-én és a munkaviszonyból

származó jövedelmét (is) igazolja. Az M30-as igazolást kiadhatja a társas vállalkozás,

a polgári jogi társaság (továbbiakban: társas vállalkozás),
ha a magánszemély a társasvállalkozás tagja és a társas vállalkozásnál díj ellenében személyes közreműködésre vagy

mellékszolgáltatásra kötelezett.

Az M30-as nyomtatvány (Munkáltatói, társas vállalkozás általi igazolás a személyi

jövedelemadó és különadó bevallásához), mint elnevezése is utal rá, nem adható ki a

fentiekben meghatározottakon túl, összevont igazolásként. Nem kifogásolható, ha az M30-

as nyomtatvány adattartalma szerint készíti el a kifizet
ő az összesített igazolást, azonban a

nyomtatványt magát, és elnevezését nem lehet felhasználni. Ez esetben figyelemmel kell

lenni arra is, hogy
az M30-as nyomtatvány adattartalma nem teljes körű, azaz a 0953-

as bevallás nem minden sorát tartalmazza.

-----------------------------------------------------------------------------------

Én csináltam olyat, hogy lefestettem azt hogy 09M30 , a munkáltatót átírtam arra, hogy KIFIZETŐ ...  aláírás előtt lefénymásoltam.. az aláírásnál Kifizető aláírása, adózó aláírása.. Üdv.

számtek fogadta el, ekkor: 2010-01-26 13:41
Pont: 10
Téma: Nemleges NYENYI2009

Sziasztok!  A kérdező nyugdíjas ügyvezetőt emleget, ami arra enged következtetni, hogy gazdasági társaságról van szó és nem egyéni vállalkozóról.

  Ha a nyugdíjas ügyvezető megbízási díja nem éri el a min.bér 30%-át, akkor ezen jogviszonyában nem biztosított.  Ha a cégnek nincs biztosított foglalkoztatja (akár ingyenesen személyesen közreműködő tagja, vagy valaki, akire a Tbj. tv. azt mondja, hogy biztosított, vagy, hogy nyugdíjjárulékot kell tőle vonni)  akkor elektronikusan nem tud küldeni szerintem sem semmit.

  Viszont azt csak jeleznie kell a gazdasági társaságnak, hogy azért nem küldött NYENYI-t, mert egyszerűen nem volt egy biztosítottnak minősülő személy sem a társas vállalkozásban.

Amit betettél Mazsi azt én is megtaláltam és én biztos, hogy beadom papíron ezt a nemleges nyilatkozatot, azokra a cégekre, akiknél megnevezhető személy nincs.  Az elktronikus NYENYI küldéssel meg egyenlőre nem tudom, hogy mi lesz, mert az biztos, hogy én erre az egy alkalomra nem fogok semmiféle meghatalmazottságot intézni, ráadásul szerintem sem az ügyfélnek, sem pedig az onyf-nek semmi köze nincs ahhoz, hogy nekem, mint esetleg meghatalmazott könyvelőnek mi a TAJ számom, vagy a születési év,hó, napom.  Az azonosító adatok az ügyfélkapu nyitásával azonosítottak..

A pofátlanság teteje, hogy erre az utolsó évre nem hagyták meg a NYENYI adatszolgáltatás menetét, úgy, ahogy eddig volt. Üdv.

Vinczent fogadta el, ekkor: 2010-01-26 08:05
Pont: 10
Téma: szuperbruttósítás

Szia Zuszsa!   Mivel a vállalkozói kivét azösszevonadó jövedelem, vonatkozik rá SZJA adóelőleg alap tekintetében a "szuperbruttó".  A 160.000 Ft/hó vállalkozói kivétet (ha csak ennyi az összes összevonandód), akkor ezzel az adóalap-kiegészétéssel (+27%) együtt sem léped át  az 5 milliós szuperbruttós sávhatárt..   Tehát:  vagy egyszerűen számolsz és: 160.000 Ft *0,2159= levont SZJA el = 34.544 Ft.,   ( de ha a magasabb kulccsal akarsz SZJA-zni, akkor : 160.000 Ft *0,4064=  )

Vagy végig vezeted a számítást és 160.000 Ft jövedelem + 27% adóalap-kiegészítés = SZJA adóelőleg alap: 203.200 Ft *0,17 = 34.544 Ft levont SZJA előleg..   (  Ha a magasabb kulccsal akarsz SZJA-zni, akkor  203.200 Ft *0,32= )

Ha a vállalkozói kivéted mondjuk a tev.piaci értéke is, vagy egyébként a váll.kivét után fizeted a járulékokat, akkor a járulékok alapja a 160.000 Ft lesz. Ha főfogl.ev-vagy, akkor összességében 44% járulékot kell megfizetned a 160.000 Ft alapul vételével.

 ---------------------------------------

   A munkaviszonyosnál a személyi alapbére munkaszerződés szerint mondjuk az a 36.000 Ft.   (azt nem tudom, hogy tesz-e az illető nyilatkozatot arra, hogy van-e neki adóterhet nem viselő járandósága, vagy esetleg nyilatkozik-e a legmagasabb SZJA kulcsra... de tételezzük fel, hogy nincs adóterhet nem viselő és nem nyilatkozik a legmagasabb SZJA kulcsra:

   akkor a munkabére:  36.000 Ft,  az SZJA előleg alapja: 36.000 Ft + 27% = 45.720 Ft, ha ezt szorzom 12-vel, akkor  az alsó SZJA kulcshoz (17%-hoz tartozó jövedelmet messze nem éri el: évi 5.000.000 Ft szuperbruttósan számolt összeg).. tehát tőle az SZJA előleg:    45.720 Ft *0,17=  7.772 Ft,  

(és most tekintsünk el a példa kedvéért attól, hogy adójóváírás jár neki)   akkor a munkaviszonyos elszámolása így nézne ki:   Bruttó munkabér:  36.000 Ft

                                        levont SZJA előleg:  -7.772 Ft

                                        levont nyugd.járulék: (36.000*0,095) = -3.420 Ft

                                        levont eü.bizt: (36.000*0,06) = - 2.160 Ft

                                        Levont munkaerőpiaci jár. (36.000*0,015)=  -540 Ft

                                        Nettó kifizetendő:   22.108 Ft     (remélem nem számoltam el!)

Mivel biztos, hogy kéri az adójóváírást:  ami nála 7.772 Ft lehet, ha kéri, akkor a levont SZJA-ja nulla lesz és a nettó kifizetendő nyilván ennyivel több.

A TB járulék alapja: ami után fizetni kell: a 24 ny +1,5 term.e.+0,5 pénzb.eü.+1% munkaerőpiaci jár = összesen 27%  járulékot, ami a munkáltatót terheli.

/De ha az SZJA előleget egyszerűbben akarod számolni az összevonandó jövedelmeknél, akkor annyit kell tudnod, hogy az összes összevonandó jövedelem 127%-a az évesen 5 millió alatt, vagy felett lesz-e..  Ha alatta, akkor gyakorlatilag a tényleges jövedelem 21,59%-a az SZJA 36.000*0,2159=/

----------------------

/Ez a szuperbruttó semmi másra nem volt jó csak szemfényvesztésnek és egy csomó plusz költségnek (bérprogramok,stb.) és adminisztrációnak..   Ha a tényleges összevonandó jövedelemre nézzük az SZJA-át, akkor  :

               0    -  3.937.007 Ft tényl.jövedelemig az SZJA kulcs 21,59 %

               3.937.008 Ft-tól  850.000 Ft + a 3.937.007 Ft feletti jövedelem 40,64 %-a. /

  ------------------------------------

Nem tudom ezzel sikerült-e közelebb kerülni a dologhoz. Üdv.

szivarvanym fogadta el, ekkor: 2010-01-26 06:10
Pont: 25
Téma: szja és egyéb

Szia!  A teljesség igénye nékül..  Feltételezem, hogy a 0953-as bevallással kapcsolatban kérdezel..

Ezt a vállalkozásbővítést soha nem néztem, nincs érintettem, így ehhez nem fűznék véleményt..

2. Volt: 24 +4,5+0,5  és volt 24+1,5+0,5).. költségként elszámolható ny+eü, legalább is a sorhoz tartozó kitöltési útmutató ezt írja..

3. Azzal a megbízási szerződéssel vigyázni kell, mert, ha attól függ milyen munkavégzésről van szó és mi a munkavégzési körülmény, feltétel -- könnyen színlelt munkaszerződésnek tekinthetik. .. 

 Ettől függetlenül:  ha tényleg megbízási díj (önálló tevékenység) , akkor a szerződéses járandósággal szemben költségnyilatkozatot tesz: 10% költséghányad, vagy tételes ktsg elszámolás szerint X Ft ktsg..,  ami így ki jön összeg, azt kell megnézni, hogy az eléri-e a min.bér 30%-át (hónapra/napra vetítve), ha nem éri el, akkor SZJA előleget kell vonni, aminek a megállapításához megint csak nyilatkozik, hogy 17%, vagy 32%  a jövedelem 127%-a után.  Ha a jövedelme  nem éri el a min.bér 30%-át, akkor van az SZJA levonás tőle és neked fizetni kell a jövedelme után 27% százalékos ehó-t.   Tehát havi szinten a 22.049 Ft-ot  a megbízási díj mínusz lenyilatkozott költség összegéhez kell vizsgálni.  2010-től már nem csak 50% költségig lehet nyilatkozni tételes költségelszámolásra, hanem többre is.. DE ha hibásan nyilatkozik és a végén nincs is annyi költsége az adott megbíyzással kapcsolatban, akkor annak szankciós következményei vannak/lehetnek.. a hiba nagyságrendjétől függően.. Lásd bővebben az SZJA tv.: 48.§-a.

Ha nincs felmerülő, elszámolható költsége, akkor a 10% igazolás nélküli költséghányadra nyilatkozhat, s ebben az esetben a bruttó összeg mínusz 10% lesz az a jövedelem, amihez képest nénzni kell, hogy mi újság a minimálbér 30%-ához viszonyítva (figyelembe véve nyilván a vonatkozó időszakot is, hogy hány napra szól az a jövedelem..!)  Bevallást adni kell róla 1008A-M, akkor is, ha nem éri el a min.bér 30%-át.

Ha segítő családtagként foglalkoztatnád, akkor az viszont nem önálló tev.jövedelem, tehát azzal szemben nincs se 10% költséghányad, se tételes költség elszámolás, vagy nyilatkozat, tehát ott a bruttó (100%)összeghez kell nézni, hogy mi újság a minimálbérhez képest, annak minősítéséhez, hogy biztosított, vagy nem biztosított ezen jogviszonyában.

Üdv.

szivarvanym fogadta el, ekkor: 2010-01-25 18:22
Pont: 25
Téma: EVA e.v. 2010 járulék

19. § (1) A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalék, ebből a nyugdíj-biztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1 százalék.

(2) A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke

a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 9,5 százalék,

b) magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1,5 százalék.

(3) A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.

--------------------------------

Mindösszesen  járulékként kötelezettség: a járulékalap: 44% -a

(fizetendő és levonható, benne a 8% mag.nyugdíj tagdíj is: hiszen a 9,5% az vagy mind TB, vagy 1,5% a TB-jé 8% a magánnyugd.pénztáré,)

Üdv.

pipacs65 fogadta el, ekkor: 2010-01-25 13:48
Pont: 10
Téma: EVA e.v. 2010 járulék

Sziasztok!  Az igaz, hogy legminimálisabban a minimálbér... , csak, hogy előtte ott van az is, hogy a tényleges jövedelme...

Tbj. tv-ből 2010-től: 29/A. § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó (a továbbiakban: eva adózó) biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékokat (tagdíjat) a tevékenységre jellemző kereset után fizeti meg. Az eva adózó egyéni vállalkozó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban a tényleges jövedelmének feltüntetésével bejelentést tehet arról, hogy a járulékot (tagdíjat) a tényleges jövedelme, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg.

(2) Az eva adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításánál értelemszerűen alkalmazni kell a 29. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit.

(3) Az eva adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a 19. § (1)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb járulékalap után fizeti meg. A nyilatkozat az adóévre szól, melyet első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratnak minősül.

-----------------

Tehát alapvetően a tev.piaci értéke után  - de ne kérdezd meg, hogy az mennyi - , ha ez nem megy,  akkor a tényleges jövedelme után, amennyiben az kevesebb, mint a piaci, de több, mint a minimálbér.   A minimálbér, ha a tényleges jövedelmed kevesebb a minimálbérnél, de ebben az esetben  és abban is, ha a tényleges jövedelmed szerint fizetsz, fel kell tüntetnie a tényleges jövedelmet...  

Tehát legegyszerűbb, ha valami normális piaci értéket találsz ki magadnak járulékalapnak és az után fizeted a járulékokat.. különben számolgathatod majd, hogy mennyi a tényleges jövedelem..

És akkor az EVÁ-s főfoglalkozású ev. nem csak azzal van meglővve, hogy mi a piaci értéke, hanem azzal, hogy mennyi a tényleges jövedelme, amikor egyébként bevételi nyilvántartást vezet...  és még csak az sem igaz, hogy az EVA adóalap a bevétele, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy azt amit kiszámlázot és EVA adóalapnak minősül, azt egyébként meg is kapja.

Üdv.

pipacs65 fogadta el, ekkor: 2010-01-25 13:48
Pont: 10
Téma: nappali tagozatos egyéni vállalkozó mit fizet?

Szia Ildi!  úgy nézem, hogy a nappali.. iskola melletti ev-nek  és társasvállalkozónak sincs 2010-től sem kötelező (minimum) járulékfizetési kötelezettsége (pld-ul vállalkozói kivét, vagy tagi közreműködői díj hiányában)..  Tételes eho pedig 2010-től megszűnik,...   A tényleges jövedelme után viszont mindent fog fizetni, kivéve a 1,5% személytől levonásos munkaerőpiaci járulékot.----  ha jól néztem eddig. 

Tbj.tv-ből: 25/A. § Nem fizet a 19. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű munkaerő-piaci járulékot

b) az az egyéni és társas vállalkozó, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik,

Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

(4) A társadalombiztosítási járulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a b) pontban említett vállalkozó esetén a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha

b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.

----------

Ugyanakkor az SZJA-s kivét-kiegészítés  és a közreműködői díjkiegészítés, valamint majd 2010-es beszámolót tekintve az Eho tv. 3.§.(4). bek-e a társasvállalkozásra vonatkozóan  játszik.., a --kiegészítéssel kapcsolatosan az Eho tv. 2.§.(1) 27%-os eho..----- a jelenlegi felalás szerint, az én olvasatomban (de még a mindent összevető tanulmányozáson én sem vagyok túl).  Tehát szerintem a vállalkozói osztalék, céges osztalék jövedelemnél (ha megmarad ez a marhaság), akkor majd 2010. évvégén muszály lesz vele foglalkozni, azoknak is akik egyébként többes jogviszonyú vállalkozónak (tag,ev) számítanak a járulékfizetés szempontjából..  (nyilván ide nem értve az EVÁ-sokat és az átalányadós ev-t).  Üdv.

 

pipacs65 fogadta el, ekkor: 2010-01-25 13:46
Pont: 7
Téma: Kell-e újra Ny bevallás?

Szia!  A 09NY nem élhet tovább, egyrészt mert jelezted rajta a bevallási nyomtatványok számát és 2010-ben mások a bevallások számai, továbbá jelezted azt is, hogy adott helyettesítő nyilatkozat mely bevallás milyen időszakára vonatkozik.. ott pedig legkésőb 2009.dec.31-ig lehetett nyilatkozni.

Tehát 2010-re vonatkozó bevallások és bevallási időszakok vonatkozásában ha bevallást helyettesítő nyilatkozatot akarsz, akár előre, akkor a 10NY  lesz.  Üdv.

lindus011 fogadta el, ekkor: 2010-01-25 13:01
Pont: 10
Téma: kieg.tev. társas váll. szk. díj járulékai

Tbj. tv.:

36. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas vállalkozó a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem.

(2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után kifizetett, a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot.
(3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg.
  
 Üdv.

dvalcsi fogadta el, ekkor: 2010-01-25 13:01
Pont: 25
Téma: Vagyonadó

Szia!  Szerintem nem kell bevallást adnia, ha annak az ingatlannak a számított értéke sem haladja meg a 30 milliót, amiben lakik.  A másik ingatlannál pedig ahol az ő tulajdonán másnak van haszonélvezete, ott a haszonélvezőnek kell foglalkozni azzal, hogy hány lakóingatlannak tulajdonosa, haszonélvezője még..

I/7. A lakóingatlan számított értéke

Mint az a bevezetőben is szerepelt, köteles bevallást tenni az,

akinek adófizetési kötelezettsége van,

akinek olyan lakóingatlana van, amely után a 30 vagy a 15 millió forintos

adómentességre tekintettel adót nem kell fizetni, de amelynek számított

értéke eléri vagy meghaladja a 30 vagy 15 millió forintot.

 

 

 Üdv.

halaszheni fogadta el, ekkor: 2010-01-23 21:03
Pont: 10
Téma: 1008 kitöltése NYENYI megszűnése miatt?

Szia! Azt hiszem azt is írtam, hogy szerintem... most meg azt is írom, hogy szerintem egy ideje felvettek valakit az APEH-ba, aki az úgymond segítő tájékoztatókat úgy meg tudja szövegezni, hogy amiben az ember úgy gondolta, hogy biztos, abban elbizonytalanítsa, amiben nem nem biztos, na nehogy egyértelműen értelmezni lehessen..

2009-re vonatkozóan mi a fenéért az NY nyomtatvány kell nekik... ha az nullás, vagy miért nem bírtak míg odabiggyeszteni egy sort, hogy természetesen, aki 2009. teljes adóévre 09NY-en nyilatkozott, ott az érvényes az egyébként bevallási kötelezettség szerint előírt február 25-ig határidős bevallás teljesítettségeként is, amennyiben az nullás.. vagy valami.  De nem:  ez van fenn:

"A nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló „09NY” jelzésű nyilatkozatot a 2009. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra nyújthatták be az adózók. A 2010. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra a „09NY” jelzésű nyilatkozat helyett – 2010. január 22-étől – az „NY” jelzésű nyilatkozat nyújtható be a ’01, ’08, ’12, ’43, ’50, ’58, ’65 számú bevallások helyett, amennyiben a nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplő valamennyi sor csak „nulla” értékű adatot tartalmazna.

Az „NY” jelzésű nyilatkozat alkalmazható a 2009-es adóévről a 2010. évben benyújtandó nulla értékadatú éves bevallások kiváltására, valamint a 2010. január 1-jével kezdődő adóévtől a havi,.."

Üdv.

 

advice11 fogadta el, ekkor: 2010-01-23 14:20
Pont: 7
Téma: 1008 kitöltése NYENYI megszűnése miatt?

Szia! 2009-ről a NYENYI-t le kell adni az ONYF-nek, ahogy eddig, 2010.04.30-ig.

01-es bevallásra (különböző bevallás gyakorisággal az ev eddig is kötelezett volt és a '08-as bevallásra is, aminek adat hiányában (nullás) eleget tehetett a 09NY bevallást helyettesítő nyilatkozattal, illetve a 0901-es vonatkozásában 2010.02.25-ig határidős bevallásnál az NY bevallást helyettesítő nyilatkozattal, vagy magával az adott bevallás beküldésével, akár nullásan.

Attól, hogy bizony tekintetben a tartalma változott a 1001-nek, attól még az abban szereplők vonatkozásában (évközben előleg, valamint bevallás gyakoriság szerint) a bevallást, vagy a helyettesítő nyilatkozatot adni kell.. akár előremutató dátumig, ugyanígy a 1008-as vonatkozásában.

Üdv.

advice11 fogadta el, ekkor: 2010-01-23 14:20
Pont: 7
Téma: 1008 kitöltése NYENYI megszűnése miatt?

Szia!  Hát a 2009-es NYENYI-vel nagyon ügyes voltál (én meg most káromkoodok, hoyg a vállalkozók az ügyfélkapus regisztráltságuk alapján most erre az egy alkalomra regisztráltathatják magukat az ONYF-nél.. (hogy szakadjanak meg, miért nem lehetett erre az egy évre már hagyni a papírt és a floppy-st is)..

Nem írod, hogy milyen gyakoriságú vagy '01 vonatkozásában, de akárhogy is: szerintem a 09NY, ha abba beletetted 2009. év elején, hogy 0901-es 2009.01.01-12.31-ig, azzal az esetleges évközi előleg bev.kötelezettségedet helyettesítetted (Pld. I.r.szakképzési,stb.). Feltételezm, hogy éves gyakoriságú vagy, az éves bevallás beadási határideje: 10.02.25-ig.  Ha nullás lenne az éves bevallási kötelezettséged, akkor az NY nevezetú nyomtatványt adod be helyettesítésként, vagy akár magát a 0901-et .,, de február 25-ig valaminek menni kell, attól hogy az évközire volt 09NY nyilatkozat. -- Én legalább is így ételmezem.. (nem biztos, hogy jól..)

A 0908-as tett 09NY bevallást helyettesítő nyilatkozattal a 0908 vonatkozásában rendben van 2009.

2010-ben az NY nyomtatvány nyilatkozaton, ha az adott bevallás nullás lenne, és nem csak összegszerűségében, hanem azért is, mert nem volt táppénzen,stb..  A 1008-ra (normál esetben) ha az nullás lenne és adatot sem kell közölni, szintén lehet nyilatkozni az NY nyomtatványon, de 1058-as tekintetében az NY-en nem nyilatkozhat a főfoglalkozású ev. (akármilyen adózású) ..  Üdv.

advice11 fogadta el, ekkor: 2010-01-23 14:20
Pont: 7
Téma: megbízási díj 2010

Szia Vic!  Kérdezd meg, hogy milyen nyiatkozatokat fog adni a kifizetőnek, mennyi költsége merül fel az adott megbízási díj "megszerzésével" szemben, vagy 10% öltséghányadról fog-e nyilatkozni?   Ha szerződéses díj mínusz lenyilatkozott költsége 30 napra/egy hónapra vonatkozóan eléri a 22.050 Ft-ot, vagy napra a 735 Ft-ot akkor biztosítottnak minősül ezen szerződésére  és akkor ott vannak az APEH portálon a járulék mértékek, azok közül minden lesz tőle (8+1,5 vagy 9,5% nyugd.járulék, 4+2 eü.bizt.járulék)  vonva: kivéve az 1,5% munkaerőpiaci járulék..

ha a tényleges jövedelmére nézzük (tehát bevétel/szerződéses díj mínusz lenyilatkozott költség = adóköteles jövedelem .. ha ez több mint napi 735 Ft, vagy havi 22.050 Ft, akkor válik biztosítottá.  Ha ez alatt lesz, akkor nem biztosított és tőle csak SZJA előleget vonnak.

  SZJA előleg alapja minden esetben, mivel összevonandó önálló tev.jövedelem: adóköteles jövedelem, ezt szuperbruttósítják és az lesz az SZJA előleg alapja..  Mivel minden bizonnyal ez a számlaadásra nem kötelezett magánszemély éves várható összes felszuperbruttósított összevonandó jövedelme nem fogja meghaladni az 5 millió FT-ot..   így nyugdotan számolhat úgy, hogy a tényleges adóköteles jövedelem szorozva 0,2159-el és ez lesz a levont SZJA-ja.

Mivel egyetemista a saját maga által ismert adatok alapján játszadozzon el a számokkal, hogyha mennyi a költsége, akkor a jövedelméből való levonásokkal (37,09%) csökkentett összege, mikor fog úgy kijönni, hogy az nettó 20 ezer forint legyen.

Üdv.

nagyeva1980 fogadta el, ekkor: 2010-01-22 15:42
Pont: 10
Téma: megbízási díj 2010

Szia!  Milyen biztosítási joviszonya van még az illető belföldi magánszemélynek?  Mit nyilatkozik: számlaadásra kötelezettként kéri-e az SZJA előleg megállapítását, ha kéri akkor nyilatkozata az SZJA kulcsra: 17, vagy 32? van-e költségnyilatkozata? Ha nem számlaadásra kötelezett, akkor az SZJA előleg levonásra mindenképpen a kifizető kötelezett.. magánnyugd.pénztári tag-e? ...    Ezek nélkül nehéz ..,

ha biztosítottnak minősül az adóköteles jövedelme alapján akkor -   ami biztos, hogy az 1,5%-os munkaerőpiaci járulékot nem kell tőle levonni..  a kifizető az adóköteles jövedelem után 27% TB t fizet (24+0,5+1,5+1), vonni kell SZJA előleget és vonni kell a 8+1,5 vagy 9,5 nyugd.járulékot és 4% eü.bizt.járulékot, vagy 4+2 eü.bizt.járulékot kell vonni, attól függően, hogy van-e heti 36 rórás foglalkoztatással járó munkaviszonya, vagy nincs..  Üdv.

nagyeva1980 fogadta el, ekkor: 2010-01-22 15:42
Pont: 10
Téma: Társ.adóbevallást helyettesítő nyil

Szia Hencida!  Ma az APEH portálon:

Figyelem!   A „Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat”-ot az arra jogosultaknak a 0901-01-es lap (A) blokkjában van lehetőségük megtenni a 14.0 verzió letöltésével.

Tehát a 0901-en, 2010. febr.25-ig.

Üdv.

hencidateleház fogadta el, ekkor: 2010-01-22 11:36
Pont: 100
Téma: EVA alannyá válás

Szia Ádám!   Az EVÁ-t csak olyan egyéni vállalkozó választhatja, aki már legalább két adóévben egyéni vállalkozóként működött, volt bevétele, de a bevétele éves szinten, vagy nem teljes adóévet tekintve  arányosan nem haladta meg a 25 milliót, 2009-ben a 26 milliót..

Ezen kívül vannak még feltételek..   de a kérdésedre: az, hogy a megelőző két adóévben az illető főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt-e, vagy munkaviszony melletti, vagy éppen nyugdíj melletti stb, az lényegtelen kérdés az EVA választhatóság szempontjából.

Ha csak most lennél kezdenél egyéni vállalkozásba, akár munkaviszony mellett, akár főfoglalkozású egyéni vállalkozóként, akkor a jelenlegi tv. alapján  majd legközelebb 2012.január 01-től lehetnél EVÁ-s...    

Ha valaki egyéni vállalkozó, akár EVÁ-s, akár SZJA-s.. az, hogy főfoglalkozású-e TB szempontjából, vagy éppen többes jogviszonyú, pld-ul heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony melletti..   az attól függ, hogy az egyéni vállalkozása mellett milyen egyéb biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és az az egyéb jogviszony elegendő-e ahhoz, hogy egyéni vállalkozóként ne minősüljön főfoglalkozásúnak..  

Üdv,. 

 

ádám721 fogadta el, ekkor: 2010-01-22 09:15
Pont: 20
Téma: 36 órás munkaviszony mellett

Szia!  Nem jól tudod.

Ha az ev.nek lesz vállalkozói jövedelme, következésképpen esetleg vállalkozói osztalékalapja, akkor erre az ev-re is vonatkozik az un. kivét-kiegészítés intézménye.. tehát a vállalkozói osztalékjövedelem, az nem osztalékként fog SZJA-zni és 14% ehózni,  hanem összevonandó jövedelemként SZJA-zik és 27% eho-val ehózik az az összeg, ami a kivét kiegészítés lenne az osztalékalapon belül..

A KFT ügyvezetői, ha az ügyvezetőséget ingyenes megbízással látják el... az nem számít sehová, hogy az ügyvezetőség/vezető tisztségviselőség  az nem társasvállalkozói jogviszony/nem személyesen közreműködő tagi  tevékenység..        Ha a KFT -nél lesz osztalékfizetés és a KFT-nek vannak személyesen közreműködő tagjai/társasvállalkozói... akkor kell foglalkozni a díj-kiegészítéssel és ennek okán a 27% százalékos eho-val is, ha adódik díj-kiegészítés jövedelem...

Ha nem hagynak jóvá osztalékot és van társasvállalkozója a KFT-nek, akkor majd a a 2010-es évre vonatkozóan majd vizsgálni kell, hogy mennyi lehetett volna az osztalékjóváhagyás, abból mennyi esne a személyesen közreműködő tagra és az a személyesen közreműködő tag kapott-e annyi tagi közreműködői díjat.. ha nem .. akkor itt játszik az eho.tv. Olga által betett  3.§. (4) pont, tehát a KFT alkalmasint 27% eho-t fizet, adott társasvállalkozóra vonatkozóan...

Üdv.

494 fogadta el, ekkor: 2010-01-21 11:40
Pont: 10