Protokoll-etikett logo
melcsi62, a tudástár felhasználója: 577 hete 5 napja 7 órája 50 perce .
Összesen 2534 elfogadott válasz, csökkenő időrendben:
 
Téma: Munkaadói járulék - nyugdíjas....

Munkaadói járulék
40. § (1) A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás (kivéve az Szja tv. 69. § (10) bekezdése szerinti reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni juttatást), étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.
(2)
Munkavállalói járulék
41. § A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált.
   
Üdv.

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-02-29 13:40
Pont: 50
Téma: bevételis EVA-s mérlege

A bevlteli nyilvántartást vezető Bt. nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá, ennél fogva nem vonatkozik rá a számviteli törvény által előírt beszámoló készítési, közzétételi, letétbehelezési kötelezettség sem.

Pl. a Számviteli törvényből: 

2/A. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság), amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti.

(2) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben előírt feltételeknek meg nem felelő, (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaság attól a naptól köteles e törvény előírásait alkalmazni, amely naptól nem tartozik az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá.

(3) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak - tételes leltározással alátámasztott - leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

(5) A törvény hatálya alá tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság beszámolójának kiegészítő mellékletében - az (1)-(4) bekezdés előírásaival összefüggésben - utalni kell arra, ha számviteli (nyilvántartási) kötelezettségei tekintetében a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a következő üzleti évtől átjelentkezett, vagy ha e törvény hatálya alá - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól - átkerülve (visszatérve) először készít beszámolót.

Üdv.

lederer fogadta el, ekkor: 2008-02-29 12:23
Pont: 20
Téma: Kell-e önrevíziózni?

A teljes számlát könyveld a 2007-es évre, mert 2007-es telj,.dátumú kiadott számláról van szó, tehát
 a fizetendő ÁFA is 2007-re (nem tudom milyen bevalló voltál??) kötelezettség, tehát, ha nem szerepelt a 2007. évi/2007/IV.n.évi/2007.dec-i ÁFA bevallásban, mint fizetendő ÁFA - akkor az Önellenőrzés (kötelezettség növekedés!) kötelező.  Az árbevétel : mivel a szolgáltatás nyújtás/termékértékesítés még 2007-ben történt (a telj.dátum alapján) , ez 2007.évet illető értékesítés nettó árbevétele. Nagyon sokféle olyan szolgáltatási szerződés van, ahol a hónap utolsó napját jelölték meg (átalánydíjak) elfogadott teljesítési időpontnak. Mivel a vállalkozások jelentős részénél pld. dec.31-én nem dolgoztak, a dec.31.telj.időpontú számlák kiállítására 2008. első napjaiban került sor - de attól azok egy kettős könyvvitelű vállakozásnál még 2007-es árbevétel, valamint 2007.évre vonatkozóan fizetendő ÁFA a szállítónál.  Üdv.

Kisbimbi fogadta el, ekkor: 2008-02-29 07:22
Pont: 50
Téma: Eurós előleg számla

Akkor ez gyakorlatilag egy számlázás előtti számolás - megállapodott ár -, tehát nem játszik az ÁFA tv. devizás tételelkre vonatkozó előírása, sem pedig a számv.tv. devizás tételek értékelésére vonatkozó előírás.

Akkor gyakorlatilag mivel mindig előre fiezet/előleget fizet a vevő a tényleges teljesítés előtt, nyugodtan leírhatjátok, hogy a termék eladási ára az előleg megfizetésének napján érvényes akármilyen pénzintézet középárfolyamán számított forint összeg. És azt az ügyletet azon az értéken számolva számlázod. .  EZ egy normál Ft számla, amivel már semmi érkékelgetni való nincs. Az egyes tételektényleges teljesítés számla ugyanazzal az egységárral számlázható, mint amit az előlegnél vettetek figyelembe, s azzal az értékkel íródik jóvá is.

Üdv. 

Bertalan fogadta el, ekkor: 2008-02-28 20:26
Pont: 100
Téma: EV - különadója - 0753-on

0753-07,  212 sor

krisz.bernhardt@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2008-02-25 13:52
Pont: 50
Téma: KFT ingatlan vásárlása saját magamtól

Ha apportként viszed be, vagy eladod - az nálad ingatlanértékesítésnek minősül. Bevételed az apportérték, vagy az eladási ár. Neked attól függően lesz utánna SZJA fizetési kötelezettséged, hogy a vételi árhoz képest mennyivel adtad többért (akár apportba, akár eladással).

Ha apportba viszed, akkor a jegyzett tőke fog nőni, ezzel együtt a részesedésed is  - társasági szerződés módosítás is kell!, ha eladod, akkor az egy adás-vételi szerződés - mindkét esetben ügyelni kell a piaci érték/forgalmi érték szemelőtt tartására. 

A cég akár apportként szerzi meg az ingatlant, akár adás-vétellel - illetéket fizet utánna az átírásnál, hacsak 2008-ban nem (nem tudtam még megnézni) változott, akkor az adás-vételi érték/apport érték/forgalmi érték után 10%.

Üdv. 

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-02-24 16:04
Pont: 50
Téma: Társas vállalkozás különadója

A különadó a kettős könyvvitelt vezetőnél a számviteli törvény szerinti adózás előtti  eredményből indul ki. Itt is vannak csökkentő, növelő tételek.

2006.évi.LIX. TÖRVÉNY 3.§.

TÁRSAS VÁLLALKOZÁS KÜLÖNADÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

2006.évi.LIX. TÖRVÉNY 3.§.  

A pontos hivatkozások a törvényben. 

 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (SZTV)    
NÖVELŐ TÉTELEK (a-tól h-ig sorok összesen)    
 Ráfordításként elszámolt külföldön megfizetett (fizetendő) ráfordításként elszámolt adó:  
 Ráford-ként elszám.visszafiz.kötel.nélkül adott támogatás, juttatás    
 Ráford-ként elszám.véglegesen átadott énzeszköz    
 Ráford-ként elszám.térítésnélkül átadott eszközök könyvszerinti értéke (SZTV)  
 Ráford-ként elszám.ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség    
 Térítésmentesen nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke    
 Átalakulásnál végleges vagyonmérlegben kimutatott pozitív összevont átértékelési kül.  
 Átalakulásnál kedvezményezett részesedéscserére alkalmazandó  összeg 3.§.(2) f.  
 Átalakulásnál kedvezményezett részesedéscserére alkalmazandó  összeg 3.§.(2) g.  
 Bejelent. Részes. értékvesztés-, árf.veszteség-hez kapcs.növelő tétel 3.§.(2)bek.h.pontja  
CSÖKKENTŐ TÉTELEK (a-tól j-ig sorok összesen)    
 Eredmény javára  elszámolt kapott, járó osztalék (kivéve ellenőrzött külföldi társaságtól)  
 Eredmény javára elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás  
 Eredmény javára  elszámolt véglegesen átvett pénzeszköz    
 Eredmény javára  elszámolt térítésnélkül átvett eszközök könyvszerinti értéke    
 Eredmény javára elszámolt más által ellenérték nélkül átvállalt tartozás    
 Eredmény javára elszámolt térítésmentesen kapott szolgáltatás összege    
 Kedvezményes részesedéscserénél  3.§,(3)bek.e.pontja    
 Kedvezményezett átalakulásnál csökkentő tétel 3.§.(3) bek.f.pontja    
 Kedvezményezett eszközátruháznál csökkentő tétel 3.§.(3)bek.g.pontja    
 Kutatás, Kísérleti fejlesztéssel kapcs.csökkentő tétel figyelemmel a 13.bek-re 3.§.(3) h.)  
 Bejelentett részesedés értékesítés árfoly.nyereségéhz kapcs.csökk.tétel 3..(3) bek.i.)   
 Visszavás. saját üzletrész bevonással kapcs.elsz.bevétellel kapcs.csökk. 3.§.(3).bek.j)  
KÜLÖNADÓ ALAPJA A TELJES ÉVRE  (1.+2.-3. sor)

KÜLÖNADÓ (4%) FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 2007.évre

Üdv. 

 

 

2006.évi.LIX. TÖRVÉNY 3.§.

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-02-24 16:01
Pont: 20
Téma: Szabadidő biztosítása a vizsgákra - járulékfizetés

EHO:

7. § (1) Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást
a) a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt,
b) a keresőképtelenség (ide nem értve a betegszabadságot), a fizetés nélküli szabadság, az igazolatlan távollét időtartama, valamint a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés időtartama alatt, kivéve, ha a mentesítés idejére munkabér (illetmény), távolléti díj fizetés történt,
c) az ápolási díj folyósítása alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülő az ellátás folyósítása alatt munkát végez,
d) a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása, a gyermekgondozási segélyben részesülő munkavállaló tizennégy évesnél fiatalabb gyermeke gondozása, valamint a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt,
e) a START-kártyával, a START PLUSZ és START EXTRA kártyával rendelkező személy külön törvényben meghatározottak szerinti kedvezményes foglalkoztatásának időtartama alatt,
f) a fogvatartás időtartama alatt, továbbá
g) annak az egyéni vállalkozónak, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként, továbbá özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személyként folytat, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a kamarai tagságát szüneteltető ügyvédnek, közjegyzőnek, szabadalmi ügyvivőnek,
h)
i) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott azon személy után, aki a Tbj. 13. §-ában említett közösségi rendelet, illetőleg nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik,
j) a mikro-, kis- és középvállalkozásnak, valamint civil szervezetnek, ha a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló külön törvényben foglaltaknak megfelelően a hozzájárulás megfizetése alól mentességet élvez.
(2) Az után a természetes személy után, akinek egyidejűleg több foglalkoztatása, jogviszonya is fennáll, a legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó jogviszonyát meghaladó további jogviszonya alapján nem kell a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni. Ha a munkaidő egyik jogviszonyban sem éri el a heti 36 órát, a hozzájárulás-fizetési kötelezettség azt a kifizetőt terheli, ahol a munkaidő a leghosszabb. Azonos tartamú munkaidők esetén, vagy ha a munkaidőt nem, vagy nem mindegyik jogviszonyban határozták meg, a hozzájárulás-fizetési kötelezettség azt a foglalkoztatót terheli, ahol a jövedelem magasabb. Ha a munkaidő és a jövedelem is azonos, a hozzájárulás azt a kifizetőt terheli, ahol a jogviszony korábban kezdődött.
(3) A heti 36 órai munkavégzéssel azonosan kell elbírálni azt a jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkori minimálbért.
  
 

brekina fogadta el, ekkor: 2008-02-24 15:36
Pont: 10
Téma: részmunkaidő biztosítása

Madora100 

2008-tól hatályos Mtv-ből: 

120. § (1) A munkaidő a munkanapokra - munkaidőkeret alkalmazása esetén - egyenlőtlenül is beosztható. Ilyen esetben a napi munkaidő négy óránál rövidebb nem lehet. A felek megállapodása a napi munkaidő hosszát részmunkaidő esetén rövidebb időtartamban is meghatározhatja.

                      -----------------------------------------------------

 

Ildiko6 fogadta el, ekkor: 2008-02-23 12:11
Pont: 50
Téma: részmunkaidő biztosítása

Teljesen mindegy napi, vagy heti,havi hányórás a munkaviszony, arra a Munka tv.vonatkozik, valamint a teljesmunkaidős minimálbér, garantált bér részmunkaidőre eső arányos része, mint minimális bruttó bér. Ugyanúgy jár neki a rendes szabadság napok, stb., mint bármely más teljes munkaidős munkaviszonyos dolgozónak.

A munkaviszonyos a bérének összegétől függetlenül biztosított, tehát járulék, stb. minden vonatkozik rá,ugyanúgy mint a teljes munkaidősre.

Ha a részmunkaidős foglalkoztatására nem kap legalább a minimálbérnek megfelelő alapbért, akkor a biztosításos szolgálati ideje (ami majd a nyugdíjnál játszhat) is csak a teljes munkaidős minimálbérhez viszonyitottan jár neki arányosan. (arányos szolgálati idő), amit a 0708 (2007-ben) és a 0808M (2008-ban) bevallásban is számítani és közölni kell.

Orvosi ellátást mindenképpen kap, még akkor is ha sehol nem biztosított és (tv.sértő módon, nem fizeti és jelenti be magát a havi 4.350 Ft, napi 145 Ft eü.szolg.járulékra), az más kérdés, hogy ha nem jelenti be magát, akkor akár mulasztási bírságot is kaphat, ha nem fizet, (vagy valaki nem fizet helyette/átvállalás)  akkor adótartozás módjára behajtják rajta késedelmi kamattal együtt.

A részmunkaidős biztosított is biztosított, - tehát külön arra az időre nem kell neki eü.szolg.járulékot fizetni.

De azon azért el kell gondolkodni, hogy ha csak napi két órás munkaviszonya van a minimálbér arányos díjával (havi bruttó 17.250 Ft), hogy a megélhetési fedezetét egyszercsak megkérdezhetik tőle. 

Ildiko6 fogadta el, ekkor: 2008-02-23 12:11
Pont: 50
Téma: Teljesen tanácstalan vagyok!

Gondolom kettős könyvvitelről beszélünk?!  Ha igen, akkor a mérlegszámláknak (1-4 számlák) van egyenleges, amiből összeáll a mérleg.

Nem a könyvelő feladata - s korábban sen volt az övé!!- a mérleget alátámasztó leltárak elkészítése!  

Azt írtad, hogy év közben vetted át a könyvelést - ezek szerint nem egy bizonyos időszakra szóló főkönyvi kivonattal és azt alátámasztó főkönyvi kartonokkal,  - tehát minden bizonnyal év elejétől, tehát teljes naptári adóévre végzed a könyvelést.

Kellett, hogy legyen előző évi beszámoló és előző évről leadott Tao.bevallást -, ahogy azt már előttem szóló is írta. Ezekben az adatok eFtban szerepelnek.  Kellett hogy kapjon a cég a szállítóitól egyenlegközlő értesítéseket a dec.31-én fennálló követelésekről, az adott cég kellett, hogy küldjön ki a vevők felé egyenlegközlő értesítést a dec.31-én fennálló vevő követelésekről. Most szintén kellett, hogy kapjon és adjon a cég egyenlegközlőket. A pénzeszközök tekintetében:  a házipénztár kezelése nem a könyvelő feladata, mindenbizonnyal rendelkezésre áll a dec.31-i pénztáregyenleg, valamint az év utolsó napjára szóló banki kivonat egyenlege.     Tehát, attól, hogy a mérlegben, vagy tao. kieg.adatokban eíFt-ban szerepelnek adatok, s azok is fontosabb megbontások nélkül -  a leltárakból, egyenlegközlőkből, akkorra voantkozó adófolyószámlából, azok megfeleltetése - megtörténhet.  Természetesen  jegyzőkönyvezni kell, hogy az év eleji nyitáshoz nem áll rendelkezésre az előző évi záró főkönyv, ezért mérlegből történik a nyitás.

Nyitni: mindig a nyitó mérlegszámlával szemben nyitunk:  tehát pld. pénzeszközök:    bankszla  T/  491 nyitómérlegszámla K

                                                                                                                           Pénztár T/  491   ""  K

                                                                                                                         411 Jegyzett tőke K/  491 nyitóm...T

Egy biztos, mielőtt te zárnád az évet, minden vélhető szállítónak és vevőnek céélszerű egyeztetésvégett kiküldeni egy egyenlegértesítőt!  És én ezt tenném a helyedben a többi tartozás, követeléssel is, amit hiteles forrásból nem tudsz ellenőrizni.  Az adókat tudod at adófolyószámláról.   De, ha a cégvezető is úgy gondolja, hogy az ő minusz pénztárától kezdve, a leltárak, stb., minden az előző könyvelő hibája -, hát a helyedben nem válallnám el a beszámoló összeállítást -, csak, ha minden nyitó tétel tisztázódott,stb., de leginkább visszaadnám. 

fjozsefne fogadta el, ekkor: 2008-02-23 09:08
Pont: 7
Téma: 0808 nincs jövedelem

Sziasztok! Vorosgem-nek igaza van. Nyugodtan lehet megbízásos, akár ingyenesen is a képviselet ellátása. Ha az Északmo-i reg.Ig-hez tartozol - innen többszöri megerősítéssel az az álláspont - hogy szerintük a törvény egyértelmű. Ha nem volt kifizetés és nincs kötelező járulékfizetés, valamint nem volt olyan magánszemélyhez nem köthető juttatás, ami adó,jár.fizetést keletkeztetne, akkor addíg míg ez így van nem kell 0808A -t nullásan küldeni.  Ha az adóév folyamán előfordul bevallani való, akkor attól a hónaptól kezdve kell küldeni év végéig havonta, akár nullásan is. Üdv.

Azt azért felvetem, mint kérdést, ki végezte azt a tevékenységet/munkát, ami alapján az az egy számla kiállítódott?? Ha az ügyvezető/képviselő megbízásos - az a képviseleti dologra terjed ki vélhetően, bár a Ptk-s egy-egy ügy ellátását is lehet megbízással végezni, s ez az egy ügy ellátására szóló megbízás (ez már önálló tev.) is lehet, akár ingyenes is. De a kérdésre azért "készüljetek fel", egy esetleges ellenőrzésre tekintettel.   A megbízott és a megbízó személye azért különüljön el egymástól ......Üdv. 

vorosgem fogadta el, ekkor: 2008-02-21 13:06
Pont: 3
Téma: Keresztbe-kasul???

III. A kifizető tulajdonában lévő vagy bármely más jogcímen használt személygépkocsi magáncélú használata esetén a kifizetőnek cégautóadót és annak 25 %-át kitevő egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. A munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 %-a után 3 % munkaadói járulékot is kell fizetni.  

Tehát az a kifizető, aki cégautó adó fizetésére kötelezett (az EVÁ-s mentesül), ha nem munkaviszonyban álló személynél merülhet fel a magáncélú használat, akkor nincs munkaadói. Üdv.

A piaci értékre nem tudok mit mondani (milyen értékű autó,stb.,  hiszen ha képesek csak a cégautó adó alóli mentesség miatt mind a két személyautót az EVÁ-s cégben tartani, amikor ott ráadásul, sem a javítás,szervíz,écs nem jelent adózás szempontjából semmit!! - azt feltételezem, hogy valami nagyértékű autókról lehet szó, aminek nagyon magas lenne a cégautó adója).  

kovalkata fogadta el, ekkor: 2008-02-20 21:34
Pont: 7
Téma: Keresztbe-kasul???

Kata!  Ha az EVÁ-s bérleti díjat számláz ki, akkor 20% Áfa felszámítással számlázza, - az más kérdés, hogy ezt az ÁFÁ-t a 2-es cég nem vonhatja le.  Nekem viszont van egy olyan érzésem, hogy céges autónál,  céges -ha azt a cég béreli is -, menetlevelet kell vezetni és nem simán útnyilvántartást, mint a saját gépjármű használatánál, valamint  számlák alapján lehet elszámolni a járművek költségeit és nem átalányban (9Ft/km +.....)mint ahogy azt a magánszemély teheti. Ha az üzembentartó nem a bérlő (forgalmi), akkor a tulajdonos fizeti meg pld. a gépjárműadót, kötelezőt,- de a bérleti díj megállapításánál azért erre és a szokásos piaci értékre is legyetek tekintettel.  Valamint arra, hogy ha az EVÁ-s cég kapcsolt válalkozás felé értékesít, szolgáltat - akkor ott bizony az EVA alapjánál szerintem növelő tétel is van. Üdv.

kovalkata fogadta el, ekkor: 2008-02-20 21:34
Pont: 7
Téma: Keresztbe-kasul???

Hát na nyilván. az EVÁ-s mentesül a cégutó adó alól, tehát a kocsi az EVÁ-s cégben van, ott a költségek az EVA adó szempontjából nem játszanak!,  a másik cégbe meg benyomnak minden elképzelhető költséget, azt is, ami egyébként akár az EVÁ-s cégben merülne fel. Mond meg nekik, hogy  vagy nézzenek a családban egy autót (ingyenes haszonbérlet), amire elszámolható  gépkocsi km.térítés nyilván a 9 Ft nélkül, vagy  akár ők mint személyek  béreljék arra az időre a z EVÁ-s cégtől az utót, amikor  arra költségtérítést akarnak felvenni egy másik cégből.  Ráadásul mivel ezek a személyautók a 2-es cégben nem cégautók, ott nem számla alapján van üzemanyagktsg elszámolás, az 1-es cégben viszont, mivel céges autó számlával számolható el a jármű üzemeltetése, fenttartása, stb.   De ha a 2-es cégben APEH üzemanyagárral számolt normaszerinti cm3-re veszik fel a km térítést, akkor annak adó,járulék mentes elszámolásához az adott személy kell, hogy adjon költségnyilatkozatot, ami neki bevétele, s majd az adóbevallásában neki kell elszámolni azzal a költséggel (útnyilvántartással), amit lenyilatkozott a kifizető felé, majd legyen az ő baja ha az adóbevallása ellenőrzésekor megkérdezik tőlük - milyen autó,stb. Nem vagy TE nyomozó hivatal, sem revizor. Kaptad a kifizetési bizonylatot, ott van hozzá az illető által aláírt, kitöltött költségnyilatkozat, amiből tudod, hogy van adó, nincs adó -, amit vallani kell.

kovalkata fogadta el, ekkor: 2008-02-20 21:34
Pont: 7
Téma: Keresztbe-kasul???

Az a tulaj, amelyik a másik cégnek a cégautóját használja magáncélra is,a másik cégben arra a cégautóra nem számolhat el teljes gk.km.térítést, hiszen nem saját tulajdonú járműról van szó (saját/illetve házastársa tulajdona). 

kovalkata fogadta el, ekkor: 2008-02-20 21:34
Pont: 7
Téma: Fordított adózás bérbeadáskor

Szia, amit idéztél, az az ingatlanértékesítés esetében van, ha az eladó az ingatlanértékesítés tekintetében az ÁFA körösséget választotta, s a vevő egyébként olyan alany, akitől ÁFA fizetés elvárható,stb. ahogy írtad. De van olyan ingatlanértékesítés is, ami akkor is ÁFÁ-s, ha arra egyébként az adóalany nem választott ÁFA körösséget.......

Ha az ingatlan hasznosításra/bérbeadásra valaki az ÁFA körösséget választotta,  akkor az annyi, hogy 20% ÁFÁ-val kell az ingatlanbérleti díjat kiszámlázni, akárkinek is számlázod!  Az ingatlan bérbeadás NEM FORDÍTOTT ÁFÁ-s!. Ezt biztosra veheted. Üdv. 

bmelinda fogadta el, ekkor: 2008-02-20 09:20
Pont: 50
Téma: Nyugdíjas egyéni bevallása

Gyöngyszem!  Az ilyen nyugdíjas (kieg.ev) évközben az eü.szolg.járuléka, akár más TB jáurléka miatt bevallást nem készít 2008-ban (nem kellett 2007-ben sem, most vallja a járulékait a 0753-on ha SZJA-s . Ha EVÁ-s akkor a 0743-on). Majd jövőre a saját járulékait vélhetően a 0853-on -, az EVÁ-s meg a 0843-on. Üdv.

 

Gyöngyöm fogadta el, ekkor: 2008-02-18 18:13
Pont: 7
Téma: Már megin a járulékfizetésről!

Szia!   A tagi jövedelem kifejezésre két dolgo szokott előfordulni, az egyik az osztalékjellegű juttatás a tagoknak/tulajdonosoknak, a másik a tagok személyes közreműködéséért fizetett díj.    Az EVA az un.osztalék jövedelem SZJA-ját váltja ki többek között, de nem váltja ki a személyes közreműködés díjából vonandó SZJA előleget.     /a 138 eft jó -, a 139 elütés volt nálam/   De nincs SZJA előleged, mert nem vettél ki tagi jövedelmet a személyes közreműködésért, s ezek után sem akarsz kivenni.

Márc.01-től nem lesz a kötelező járulékfizetési kötelezettséged - de természetesen a jogviszony változást be kell jelenteni, valamint jelezni a 0808M-en is - . A 0808A-t az évvégéig majd havonta küldened kell, akkor is, ha az nullás lesz.

Egyébként a járulékokat, SZJA-t illetően, ahogy írod:   tehát stimmel.  Üdv. 

pati5 fogadta el, ekkor: 2008-02-18 15:13
Pont: 100
Téma: EVA-ból kilépés

Remélem segít!

2007.dec.31-el hatályosan. 

[2000. évi C. törvény 2/A. § (3)-(4)]
(4) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak - tételes leltározással alátámasztott - leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

Mivel a korábbi években az Eva törvény szerinti nyilvántartásokat vezető gazdálkodó nem volt köteles számviteli beszámolót készíteni, a váltáskor nem tud előző időszaki adatokat közölni. Ezért a számviteli törvény 2/A. §-ának (3) bekezdése szerint, amikor ismét a számviteli törvény hatálya alá kerül, rá a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni; a 2/A. §-ának (4) bekezdése szerint pedig - tételes leltározással alátámasztott leltár alapján - nyitómérleget kell készítenie.
A nyitómérlegnek értelemszerűen nincsenek előző időszaki adatai, ezért, ha a gazdálkodó a nyitómérlegét a nyomtatványboltokban beszerezhető nyomtatványt kitöltve készíti el, az előző év oszlopa üresen marad.
  
 

hally1@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2008-02-18 05:14
Pont: 20
Téma: fordított áfa

Szia Zsuzsa!

Az ÁFA adóalany teherfuvarozó egyéni vállakozód továbbra is úgyanúgy fog ÁFÁ-s számlát kiállítani, erre a tevékenységre a fordított ÁFA nem vonatkozik (belföld.). De az egyéni vállalkozódnál előfordulhat, hogy olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, mely szolgáltatások után a vevő az ÁFA fizetésére kötelezett.  Ha ilyen számlát kap, akkor  a számlát kapó/vevő fogja a számla összegére kiszámolni a 20% ÁFÁ-t, amit beállít fizetendő ÁFÁ-nak és (amennyiben jogsult ÁFA levonásra!!) Levonható ÁFÁ-nak is. A bevallásában, az ÁFA analitikájában az ilyen (nettó) számla után kiszámolt ÁFA fog szerepelni a fizetendő ÁFA analitikában és a levonhatóban is. Tehát, ha van levonási lehetősége, akkor pénzügyileg csak a számlán szereplő (nettó) összeg fog pénzkiadással járni, amikor azt a számlát megfizeti a szállítónak, az ÁFA tekintetében pénzügyileg nullszaldós ezen számlák tekintetében.

Az ÁFA tv. 142.§. tartalmazza a fordított ÁFA alá tartozó (az ÁFÁ-t a megrendelő/vevő fizeti) szolgáltatásokat, ha ilyen szolgáltatást vesz igénybe, akkor lesz ezzel dolga a könyvelőjének.  

Az viszont lényeges, hogy tudja az ev., hogy attól, hogy esetleg ő azt a számlát nem akarja költségként elszámoltatni a könyvelőjével, stb., nem teheti meg, hogy csak úgy eldobja például, mert egy kapcsolódó ÁFA ellenőrzésnél kiderül, s azzal az is, hogy hibás a bevallása, mert ez nem szerepelt benne, függetlenül attól, hogy az egyenlegében (fizetendő-levonható) megfizetendő pénzt nem jelent. 

bartane76 fogadta el, ekkor: 2008-02-17 19:01
Pont: 17
Téma: Minimálbér, garantált bér

Andi!

Ha a kormányrendeletre gondolsz az a munkaviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozik, de vonatkozik a járulék alapokra is a minimálbéres része, azon szempontból mi számít minimálbér összegnek pl. a főfogl. társas és egyéni vállalkozónál.

Nyilván munkaválallókat tekintve a kormányrendelet szerinti minimálbér, garántált bérminimum összeget 2008. január 01-től kell alkalmazni, személyi alapbér megállapításához

Ev. járulék alapja/ társ.vállalk.köt.jár.alapja. 

 Tavaly velem kiszúrtak a járulék bevallásnál , mert a tájékoztatójukban akkor is az szerepelt, hogy tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér , stb..... Aztán 65.500 Ft, vagy 131.000 Ft után kellett a járulékokat megfizetni minimum a főállású tagnak/főfog.vállakozónak.

Most azt látom, hogy a Tbj.tv. 4.§ értelmező rendelkezésének s.) Minimálbér: a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, a teljes ................. megállapított személyi alapbér legkisebb havi összege. Módosulás: 2008.01.01-től hatályos, módosította a 2007.évi CXXXVI.tv.218.§.(2).

Tehát most 2008.januárra-ra,  amikor a törvényben a minimálbér valóban így van megfogalmazva, a járulékalapnál pedig a minimálbér kétszerese, illetve minimim a minimálbér- így januárra 131.000 Ft után de minimum a 65.500 Ft-ot teszem járulékalapnak.

Üdv. 

lavina fogadta el, ekkor: 2008-02-16 18:22
Pont: 50
Téma: Fordított adózás folyamatban lévő szerződésnél

Tájékoztató az áfatörvény 269. § (1) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés gyakorlati alkalmazásáról
2008.02.08.
 
APEH portál! 

wincheszter fogadta el, ekkor: 2008-02-15 20:34
Pont: 20
Téma: 0758 és a0858bevallás

Ha nem volt kivét 0758 nem kellett.

2008-ban a 0858-as bevallás kitöltési útmutató 3.oldal. Szerintem, ha nincs mit bevallani az ilyen mellékállású ev-nek, akkor nem kell adnia, de ha az év folyamán valamikor már ad, attól kezdve havonta kell adnia - kitölt útmutató, ( Art. 31.§.). Természetesen, ha valaki minden hónapban adja akár nullásan, abból baja nem lesz. 

pappjozsef fogadta el, ekkor: 2008-02-15 11:36
Pont: 10
Téma: 0743-De minimis

Ma hívott az APEH, hogy a jelzett hibák, akkor megszüntek-e (0808M TAJ szám!, 0801) s megkérdezték van-e valamelyik bevallásban hiba, mondtam nekik a problémádat, hogy a 0743 ev-es deminimis tábla hibás, az ellenőrzést vélhetően eFt-ra írták.  Várjál még egy kicsit, azt mondták megnézik, s mihent tudják javítják.  Este már nem tudtam visszaírni, mert az adoforum be sem jött. Üdv.

perfekt_saldo fogadta el, ekkor: 2008-02-15 07:18
Pont: 50
Téma: deminimis támogatás

A kedvezménnyel - ha igénybe veheted -, akkor az EVA-s egyéninél EVA bevételt csökkentő tétetel,  az ilyen címen elszámolt csökkentő tétel 25%-a a deminimis támogatás, ez a bizonyos elektr,.bevallás miatti kedvezmény 2007-re érvényesen volt.. Ezt a kevezményt most vehete számításba illetve én a feltöltésnél már számoltam vele -, de lehet, hogy akkor is EVA többleted lesz -, majd vagy benthagyod, vagy majd átvezetteted, stb.

Az egyéni vállalkozó az EVA bevallás átl.stat.állom.létszámnál nem számít létszámnak.

Üdv. 

GyörgynéGabi fogadta el, ekkor: 2008-02-15 06:51
Pont: 17
Téma: EUR számla

SziaTóth.zs!  1)   igen

2). A kapott ÁFÁ-t is tartalmazó devizában kiállított számládban a szállító közölte az ÁFA Ft. összegét. Levonásba csak ezt a forint ÁFA összeget helyezheted.  Egyébként magát a bejövő számlát a számviteli poltikádban meghatározott árfolyamon (mint írod MNB) könyveled a főkönyvedben.,

A szállító a devizában kibocsátott számlájában Ft-ban az ÁFÁ-t köteles külön is feltüntetni, az neki lehet valamely pénzintézet devizaeladási árfolyama, vagy éppen az MNB -, ha ez utóbbit bejelntette az APEH-hoz.

Üdv. 

toth.zs fogadta el, ekkor: 2008-02-14 17:41
Pont: 25
Téma: Könyvviteli szolg.kedvezménye

Szia!  Ha az elektornikus bevallásra kötelezett személy, adott a könyvelőnek meghatalmazást az elektronikus bevallások küldésére, akkor a könyvelési díj 60%-a (feltétel 4 Mft alatti ...) az elektr.bevallásra kötelezett személynél az EVA adóalap csökkentő tétel, aminek a 25%-a a deminimis támogatásnak minősül. (ezzel a deminimissal majd ezt követően - ha edig nem volt ilyenje - mint korábbi években igénybevett deminimis támogatással foglalkozni kell. 

 

(6) A 2007. adóévben az eva alapját csökkenti a (7)-(9) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott kedvezmény.
(7) A (6) bekezdésben említett kedvezmény, ha az adóalany
a) regisztrációra kötelezett személy, az állandó képviselője részére általa a 2007. adóévben - az igénybe vett számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében - fizetett díj 60 százaléka, feltéve, hogy az adóalany e kedvezmény nélkül számított evaalapja (a tevékenységét az adóévben megkezdő vagy megszüntető adóalany esetében a tevékenység egy napjára eső átlagos napi evaalap 365 napra számított összege) a 4 millió forintot nem haladja meg,

) állandó képviselő, feltéve, hogy az a) pont szerint számított evaalapja a 25 millió forintot nem haladja meg, továbbá a regisztrációra kötelezett személynek minősülő adóalany, ha adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez nem veszi igénybe állandó képviselő szolgáltatását és az a) pont szerint számított eva alapja a 4 millió forintot nem haladja meg, a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépei, berendezései bekerülési értékének - a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyként történő beszerzés esetén az áfával együtt számított beszerzési értékének - 20 százaléka, valamint általa a 2007. adóévben igénybe vett internetszolgáltatás számla szerinti, áfával együtt számított díjának 40 százaléka,
feltéve, hogy a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat az adóalany az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőrzi.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában
a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetőleg adatszolgáltatást az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítő személy;
b) állandó képviselő: az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adózó(k) képviseletére jogosult személy, ha a regisztrációra kötelezett személy(ek)től elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás benyújtására állandó meghatalmazással (megbízással) rendelkezik.
(9) A (7) bekezdés alapján érvényesített kedvezmény 25 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
   
Üdv.

Ui. a kedvezmény alapjául szolgáló könyvelési számlákat (eredeti első példány) a kedvezményt igénybevevőnek kell őriznie az adóelévüléséig.

kovigabi54 fogadta el, ekkor: 2008-02-13 13:01
Pont: 20
Téma: Kieg.tev(nyugdíjas)ev. 4350,-Ft eü.szolg.járuléka

A nyugdíjas egyéni vállakozónak (kieg.tev.egyéni vállalozó) és a nyugdíjas személyesen közreműködő tagnak (kieg.tev.társas válalkozó) a vállalkozásra való tekintettel és a vállalozásnak kell fizetnie 4.350 Ft/hó (napi 145 ft) eü.szolg.járulékot.  Korábban ez ezen jogviszonyoknál a százalékos mértékű (2007.01-03-hóig 16%, aztán 04-12 hóig 9% volt a vállakozói kivét, átalanyadó alap, Evaadóalap után, attól függ ki milyen egyéni vállakozó volt, valamint a kieg.társas válalkozásnál a társasvállakozói jogviszonyra tekintettel "tagi közrem.díj" fizetett összeg után.)

Most 2008. január 01-től ez fix összeg, tehát nem a kivett, kifizetett összeg után valami, hanem maga a jogcím után fizetendő díj - akár vett ki, vagy kapott pénzt az adott nyugdíjas, akár nem).

Vannak akik jól járnak ezzel, vannak akik nem. Akiknek pld-ul havi 100 eFt volt a kieg.tagi jövedelmük, vagy válalkozói kivétjük, azok jobban járnak, mert pld. 100 eFt után 2007.0412-hóig fizettek havi 9000 Ft-ot, most meg csak havi 4.350 Ft-ot. Nyilván, akik csak osztalék jövedelmet vettek ki és nem volt válalkozói kivétjük, kieg.tagi jövedelmük - azoknál ez egy plusz teher, mert kivét, vagy jövedelem hiányában is meg kell fizetni.  S ha valaki három cégben kieg.tev.tag, akkor mind a háromban. Ha a kieg.egyéni vállakozó egyben kieg.tev.tag is valamelyik cégben, mind a két helyen fizetni kell utánna a havi 4.3450 t-ot (napi 145 Ft) .

Ha egy nyugdíjas nem egyéni válalkozó és nem kieg.társas vállalkozó, akkor mint magánszemélynek nyilván nem kell 4.350 Ft-ot fizetni-e, mert a nyugdíjas jogán neki van biztosítása.  Az olyan magánszemély, aki sehonnan nem részesül munkanélküli ellátásban, rendszeres szoc.járandóságban, - tehát sehol nincs biztosítása és nem is nyugdíjas, ott a magánszemély kell, hogy bejelntkezzen az APEH-hoz és saját maga után megfizesse ezt a díjat, ami alapján jogosult eü.ellátásra, vagy szociális rászorulóként az önkormányzat átvállalja, vagy egyébként valaki más átvállalja a magánszemélytől.

Az egyéni válallkozó és a kieg.társas válalkozó az eü.szolg.járulék szempontjából nem magánszemély.

üdv. 

Napraforgó fogadta el, ekkor: 2008-02-12 21:35
Pont: 10
Téma: Telefonktg - műszakilag elkülönített

Az előfizetési díjat szerintem az üzleti beszélgetés arányában számolhatod el.

De találtam egy Apeh űlláspontot is, ide is felteszem:

Egyéni vállalkozó által alkalmazott magánszemélyek magáncélú telefonhasználata
[Szja tv. 11. számú melléklet I. 12 pontja és 69. § (1) bekezdés mb) pontja]
2007.07.05.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 11. számú mellékletében felsorolt rendelkezések szerint számolhatja el a bevételével szemben a költségeket. Amennyiben az egyéni vállalkozó telephelye a lakásán van, vállalkozásához és személyes célra egy telefonvonalat használ, akkor a telefonköltségek e melléklet I. 12. pontja alapján a tevékenységgel arányosan számolhatók el. Az arányosítást a telefonszámla mellékletét képező híváslista alapján lehet elvégezni. Abban az esetben, ha a telephelyen alkalmazottak is dolgoznak, akkor az alkalmazottakra tekintettel a vállalkozónak a híváslista alapján megállapított üzleti használatra vonatkozóan alkalmaznia kell az Szja tv. 69.§. (1) bekezdésének mb) pontjában, illetve e § (12) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, vagyis vizsgálnia kell az alkalmazottak magáncélú telefonhasználatát.

(PM. Jövedelemadók Főosztálya 9340/2007 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3302483296)

 

patkaiilona fogadta el, ekkor: 2008-02-12 18:50
Pont: 20
Téma: Teljesítménybér

 

Mtv. rendelkezése 

143. § (1) A munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni.
(2) A teljesítménykövetelményt a munkáltató olyan előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének vizsgálatára.
(3) A teljesítménykövetelmény megállapítása, illetve az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzés, a munkaszervezés és az alkalmazott technológia objektív körülményeire.
(4) A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőket alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval. Írásbeli közlésnek minősül a tájékoztatás helyben szokásos módon történő közzététele.
(5) A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat, továbbá a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeit.
(6) Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező.

43/A. § (1) A teljesítménykövetelmény megállapítása sérti a 143. § (2)-(3) bekezdését, továbbá a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, amennyiben a naptári hónap átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók
a) legalább fele nem éri el a százszázalékos teljesítményt, emellett
b) tényleges átlagos teljesítményük száz százaléknál kevesebb.

2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a munkáltató köteles az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó valamennyi munkavállaló tárgyhavi teljesítményének azonos arányú kiigazítására oly módon, hogy átlagos teljesítményük a százszázalékos szintet elérje. A tárgyhavi teljesítménybért a kiigazított teljesítmény alapján kell megállapítani.

(3) A teljesítménykiigazítás során a munkáltató által megállapított teljesítménykövetelményt alapul véve, meg kell határozni a munkavállaló tényleges teljesítményszázalékát, azt meg kell szorozni százzal, és elosztani a munkáltatónál azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók tényleges átlagos teljesítményszázalékával.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során nem kell figyelembe venni
a) a technológiaváltás, továbbá
b) a munkába állás, illetve az új munkakör betöltése
időpontjának naptári hónapjában, illetve az azt követő két naptári hónapban az ezzel érintett munkavállalók által nyújtott teljesítményt.

(5) A (4) bekezdéssel érintett munkavállalók teljesítményére az ott meghatározott időszak alatt a teljesítmény-, valamint ennek alapján a teljesítménybér-kiigazítás nem kötelező.

(6) A munkavállalót megillető kiigazított teljesítménybért a (2)-(5) bekezdésben foglalt eljárás alkalmazásával megállapított, kiigazított teljesítményszázalék alapján kell meghatározni, és a 155. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásával kifizetni.

(7) A teljesítménybér-kiigazítás érdekében a munkáltató naptári hónaponként köteles nyilvántartani
a) a munkáltató által megállapított teljesítménykövetelmény alapulvételével az egyes munkavállalók tényleges teljesítményszázalékát,
b) az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók tényleges, átlagos teljesítményszázalékát,
c) az egyes munkavállalók (2)-(5) bekezdés alapján kiigazított teljesítményszázalékát, valamint
d) a kiigazított teljesítményszázalék alapján a (6) bekezdés alkalmazásával megállapított kiigazított teljesítménybért.
(8) Az (1) bekezdésben szereplő vélelem a 143. § (5) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával munkaügyi perben megdönthető.

144. § (1) Személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

(2) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

(3) Meghatározott körben, illetve területen érvényesülő kötelező legkisebb munkabért kell megállapítani, ha ez a munkafeltételeket figyelembe véve szükséges.

(4) A kötelező legkisebb munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a munkavállalók szükségleteit, mérlegelve a munkabérek országos szintjét, az életfenntartási költségeket, a társadalombiztosítási juttatásokat és az egyes társadalmi csoportok viszonylagos életszínvonalát, valamint a gazdasági körülményeket, ideértve a gazdasági fejlődés követelményeit, a termelékenységi szinteket és a foglalkoztatottság növelésének kívánatos voltát.

(5) A munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát - figyelemmel a 17. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra - a Kormány állapítja meg.
   

redina81 fogadta el, ekkor: 2008-02-12 17:57
Pont: 100
Téma: Tárgyi mentes fordított adózása

Algaszám!  Annyit még hozzá tennék a kizárólag mentes ÁFA státuszó adózók fordított ÁFA ügyéhez, hogy ezekre az adózókra csak vevőként fordulhat elő a fordított ÁFA, tehát ha mondjuk ez a kizárólag mentes vesz igénybe mástól fordított ÁFA alá tartozó  pld.-ul szolgáltatást, akkor ez a kizárólag mentes lesz ÁFA fizetésére kötelezett, amit nyilván nem helyezhet levonásba, mert ÁFA levonási joga nincs.

Eladói minőségben a kizárólag mentes nem adhat ki számlát fordítottan. Üdv. 

algaszám fogadta el, ekkor: 2008-02-12 15:53
Pont: 7
Téma: Tárgyi mentes fordított adózása

Az ingatlan bérbeadás NEM FORDÍTOTTAN ÁFÁ-S!  A kizárólag mentes "régi értelembe vett tárgyimentes" vállakozás tudtommal nem folytathat ÁFA köteles tevékenysét , azért kért kizárólag mentességet.  Az ingatlan bérbeadás egyébként az ÁFA tv. alapján mentes, de lehetett rá kérni ÁFA körösséget, uganakkor ha a kizárólagos ÁFA mentességet kértétek, akkor erre sem kérhetettek ÁFA körösséget.  Valamiket nagyon félreértelmezel. Konkrétan írd már le a kérdésedet? Üdv.

algaszám fogadta el, ekkor: 2008-02-12 15:53
Pont: 7
Téma: egyéni v. bevallása

A 0703-ast be kell adnia, akár nullásan febr.15-ig. Ha SZJA-s ev. akkor 0753 febr.15-ig.  0758-at nem kellett adnia, mert nem volt válalkozói kivétje, s szerintem nem kell adnia 2008-ban sem 0858-at, addig míg nincs vállakozói kivétje. Ha évközben valamikor lesz, akkor attól hónaptól kezdve adnia kell a 0858-at, akkor is, ha azt követően már nincs vállakozói kivétje, tehát akár nullásan.

ZsuzsaJudit fogadta el, ekkor: 2008-02-12 14:44
Pont: 20
Téma: eü.szolg.járulék

Böbe véleményével egyet értve, - de a fordított ÁFA tekintetében azt azért tudni kell, hogy csak akkor fordított ÁFÁ-s, ha a vevő ÁFA körös adóalany, vagy EVÁ-s.

kukoca fogadta el, ekkor: 2008-02-12 13:57
Pont: 25
Téma: Átalakított tehergépkocsi számlázás

Nem a forgalmi dönti el.  Javaslom, kérdezzetek rá egy autó kerekedésben, hogy az ugyanilyen autót milyen VTSZ-el forgalmazzák, s annak függvényében teherautó, vagy éppen nagyrakodó terű személygépkocsi,stb,.

lmeli fogadta el, ekkor: 2008-02-12 13:41
Pont: 20
Téma: Adóbevallás 2007

Igen, mert ő nem tudott hol nyilatkozni, hacsak nem volt decemberre, vagy a negyedik negyedévre 0758-asa, amin nyilatkozhatott. De ezekre elég későn tették fel a 0703-ra való nyilatkozási lehetőséget. Van még nyilatkozási lehetőség az EVÁ-s egyéni vállakozóknak a 0743-on,- de ha a nemlegesről nem volt módja nyilatkozni a 36 órás ..... melleti ev-snek, akkor adni kell 02.15-ig  akár nullásan.

Vicca fogadta el, ekkor: 2008-02-12 12:59
Pont: 4
Téma: 0753 szja,-különadó n.éves bontás

Szia! Ezek szerint az első negyedévben volt csak eredményed, a többiben ez az eredmény csak csökkent.  Azt nem írod, hogy a vállakozói kivétet, melyik negyedévben számoltad el:  SZJA-hoz I.n.kötelezettség: a 139.000 Ft + a vállakozói kivét SZJA-ja (ami lehetett 18%-os is) ha az első n.évben vetted ki.  Ha nem akkor a 139.000 Ft I.év és a kivét SZJA-ja abba a negyedévbe, amikor kivetted. Későbbi n.években ezek szerint kötelezettséged nem volt.   A különadó: I.n. év kötelezettségbe. aztán a többibe nulla.  Attól, hogy az éves különadód összesenben kevesebb, mint a befizetett - az ki fog jönni visszajáróként.

Úgy tekintsd a negyedéves kötelezettségek bevallását, hogy az azért szükséges, hogy meg tudják nézni, hogy határidőre eleget tettél-e az évközi előlegfizetési kötelezettségednek. 

sakezaf fogadta el, ekkor: 2008-02-12 12:33
Pont: 100
Téma: 0758 gyakorisága

2007-től már járulékbevallás tekintetében csak a kieg.egyéni vállalkozó ad éves bevallásban számot, vagy a ..53-ban, vagy az EVA bevallásban. A régi értelemben használt 05584,stb. már nincs.  A 0758-as nem éves bevallású bevallás volt, hanem havi azoknak akik főfogl.egyéni vállakozók voltak, vagy akik havonta vettek ki vállalkozói kivétet, valamint negyedéves az EVÁS mellékállású e.vállalkozóknak.

Ha az ev. 2007-ben heti 36 órás, vagy ezzel egy tekintet alá eső jogviszonya melletti egyéni vállalkozó volt ( továbbiakban mellékállású ev.) és nem vett ki vállalkozói kivétet, a jöveelmét válallkozói osztalékként adózza le - annak nem kell a 0758-ast kitölteni visszamenőleg.

2008.01.01-től a 0858-as bevallás lesz, amit az ilyen mellékállású ev először akkor köteles adni, arról a hónapról, amikor vállalkozói kivétet vett ki, s ettől kezdve minden hónapra vonatkozóan, akár nullásan is. Üdv.

ilda17 fogadta el, ekkor: 2008-02-12 09:04
Pont: 10
Téma: Tagi jogviszony mellett munkaviszony

Nem tudom mit jelent:"Az 50%-os tulajdonos személyes hozzájárulásra kötelezett, marketing 10.000 Ft dijjazással a TSZ szerint ". Ha a személyes közreműködést (társasválalkozói jogviszonyt) s ez a TSZ az a társasági szerződést takarja, akkor ő a marketing tevékenységet, mint társasvállalkozó kell, hogy végezze, azért a díjazásért amit aláírtak.  Ha van kivel munkaszerződést kötni neki (tehát biztosítható az Mt. szerinti alá- fölé rendeltségi viszony), akkor más, a közreműködési kötelezettségeként előírt/elvárt munkán kívüli munkakörre munkaviszonyt is létesíthet a céggel, s mint olyan munkavállalóra, akire az Mtv. szabályai vonatkoznak - kaphat minden olyan juttatást (adó, járulék mentesen), amit bármely más munkaviszonyban álló munkavállaló is.  Nem írod, hogy a cégnek vannak-e más alkalmazottai is, mert ha az un. "cafetéria" rendszerű juttatásokra is gondolsz, akkor oda kell figyelni az egyéb feltételekre is. 

vorosgem fogadta el, ekkor: 2008-02-12 08:03
Pont: 4
Téma: negatív eredménytartalék

Ezt talán attól tudnád megkérdezni, aki ezt megtudta csinálni, s stimmel a főkönyve is.

vorosgem fogadta el, ekkor: 2008-02-12 08:02
Pont: 33
Téma: 0708 és 0808 önellenörzés S.O.S

na végig játszodtam azt is. Én mondjuk önellenőrzés esedékességnek mindenütt 08.02.20-at adtam.  Az SZJA-nál valóban kéri az alapot és oda is a -26 -ot ütöttem. És hibátlan.  Mind a két önellenőrzésen azért az önellenőrzési ptlékhoz beírtam a nullát.  DE biztos, hogy a 0808A-t önellenőrizni akarod, hát még holnap lesz az alapbevallás beadási határideje??

azurpearl fogadta el, ekkor: 2008-02-12 07:21
Pont: 4
Téma: 0708 és 0808 önellenörzés S.O.S

Kata! Szerintem az a hülyeség, amit kiír. Én írtam neki adatot a 01.lap B blokkjába is, s akkor isugyanezt írja. De szerintem ez csak egy kérdés, attól jónak kellene lenni neki. ez a 0708A.  Most meg kitöltöttem azt a nyomtatványt nem önellenőrzésként, hanem úgy, ahogy vélhetően eredetileg bevallottad, megjelöltem küldésre. Akkor is ugyanazt a szöveget írta ki, mint amit te is írsz. Aztán azt mondtam neki, hogy akkor is megjelölöm, s megcsinálta - a nyomtatvány hibátlan. majd visszavontam.  Megcsináltam ugyanúgy az önellenőrzést, megjelöltem,  kiírt kérdés ugyanaz, annak ellenére kértem, kiírta, hogy hibátlan.    Tehát ez csak egy figyelemfelhívás szerintem.

azurpearl fogadta el, ekkor: 2008-02-12 07:21
Pont: 4
Téma: 0708 és 0808 önellenörzés S.O.S

Várjál betöltök magamnál a nyomtatványokat,  addig lehet, hogy más is beszáll.  Szerencsémre nem volt még önellenőrzésem  ..08-ra.

azurpearl fogadta el, ekkor: 2008-02-12 07:21
Pont: 4
Téma: 0708 és 0808 önellenörzés S.O.S

Megnéztem a másik helyen lévő kérdésedet, ott csak azzal volt már a gondod, hogy azt jelzi hibaként a megjelölésnél, hogy nincs összerendelve. És csak a 0708A, vagy 0808A   M-esek nélkül nincs is mivel összerendelni.  Most akkor mi a gond?

azurpearl fogadta el, ekkor: 2008-02-12 07:21
Pont: 4
Téma: 0708 és 0808 önellenörzés S.O.S

Ha csak a magánszemélyhez nem köthető adó,járulékaid változnnak, s nyilván változnak, ha bevallottad és nem kellett volna, akkor önellenőrzés.  Az önellenőrzés esedékessége: a feltárás napját követő 15-ik nap. (Az önellenőrzésről feljegyzést kell készíteni stb.) Na az az önellenőrzés esedékessége, amivel ezt a feltárási feljegyzést lefogod dátumozni azt követő 15-ik nap.  

azurpearl fogadta el, ekkor: 2008-02-12 07:21
Pont: 4
Téma: KFT tag saját gépkocsi

Zsuzsa! Hacsak valami belső elszámolási rendszer/szabályozás -, ami cégnél van  nem tiltja, akkor több hónapi költségtérítés is kifizethető egyszerre.  Arra kell azért figyelni, hogy a kifizetés hónapjában kell szerepeltetni a ..08M bevallásban.  Még meg kellen nézni, ha van nekik: hogy a tag javadalmazásáról, illetve költségtérítéséről-, annak mértékéről hogyan rendelkezett a cég.  

KovacsJ fogadta el, ekkor: 2008-02-11 21:31
Pont: 20
Téma: hosszú lejáratú kötelezettség

Nincs kötelezően előírva, hogy a hosszúlejáratú kötelezettség megbontását rövidre (éven belül esedékes rövid és azt követő hosszú) és hosszúra könyvelni is kellene de célszerű - én könyvelem is, mert a főkönyvi kivonat akkor jobban egyeztethető a mérleggel.  Tehát, ha 2007-ben vettél fel hitelt , amit 2009.dec-ig kell visszafizetned, akkor az a 2007-es értékelések könyvelésénél: eredetileg hosszú lejáratra könyvelted, amikor jóváíródott a kapott hitel. Dec.31-el a 2008-ban esedékes részt átkönyveled (vegyes könyvelés) a hosszúból a rövid lejáratú hitelre. Így a röviden lesz az ami 2008-ban fizetendő vissza, és marad a hosszún az, ami majd csak 2009-ben lesz esedékes.

A mérlegben pedig nyilván ennek megfelelően fog szerepelni a kötelezettségeknél a hosszú lejáratú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek között. Nyitáskor a mérleg számlákat ugyanúgy nyitod, ahogy 2007-re zártad - ha az átvezetést (megosztást 2007.dec.31-el le s könyvelted).

Nyilván majd 2008. évvégén ami a 2009-re esedékes hitel a hosszú lejáratúról átvezeted a rövidre. Ha évközben kell valahová mérleg kimutatást adni, akkor nyilván már a mérleg kimutatásban a rövid lejáratú között fogod kimutatni, de a rendező könyvelést csak az évvégi értékelések könyvelésekor hajtod végre, ha egyébként a számviteli poltikaád szerint évente egyszeri beszámoló készítés van. Üdv. 

zagyiné fogadta el, ekkor: 2008-02-11 18:51
Pont: 10
Téma: 0743 12-17. sorok kitöltése

Elafa! Őszinte leszek, és nem biztos, hogy ez az egyedüli üdvözítő megoldás, de én így csinálom 2003-tól, az adófolyószámlám jó, és éppen meg is tudom védeni - az ide vonatkozó kitöltési útmutató nem er egy nagy kalap ....t, a törvény meg nem rendelkezik a levezetéséről.

Én az I-III. negyedévhez a negyedéves tényleges EVA adóalap utáni EVA kötelezettséget írom, akár befizette az illető akár nem. Aztán jön a nagy kérdés a dec.20-i feltöltés. Na itt megszoktam nézni, hogy összesen mennyit fizetett be, levonom belőle a kötelezettséget és azt mondom, hogy ami az éves befizetett és az I-III.n.év kötelezettség különbözete, akkor azt tekintette feltöltési kötelezettségnek dec.20-ra, aztán az éves teljes tényleges kötelezettséghez képest vagy mínusz előjellel többlete lesz, amit benthagyhat, vagy átvezettethet,stb., vagy még a bevalással egyidejűleg fizetési kötelezettsége van.   Mégegyszer ismétlem nem biztos, hogy ez a tuti, ellenőrzésem még nem volt e tekintetben.  Nekem a többségnek visszaigényelhetőe/túlfizetése van az éves bevalláshoz képest - többek között az elektr.bevallás kedvezmény miatt is, amivel a feltöltés befizetésekor nem számolt, valamint amikor a feltöltését számoltuk, figyelembe vettünk több olyan kiadott számlát -, amit úgy gondoltunk, hogy a vevő ki fog fizetni dec.31-ig -, aztán kiderült, hogy mégsem.(ez pld.bevételi nyilvántartást vezetőknél). Üdv. 

Elefa fogadta el, ekkor: 2008-02-11 17:53
Pont: 50
fjozsefne fogadta el, ekkor: 2008-02-11 14:23
Pont: 10