Protokoll-etikett logo
InfoMedia Jognyilatkozat

Azzal, hogy belép az www.info-media.hu internet-oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Regisztrált felhasználóink az alábbi jognyilatkozatot fogadják el regisztrációjukkal: http://www.info-media.hu/jognyilatkozat.phtml

A www.info-media.hu internet-oldalon ("oldal") található tartalom az InfoMédia Kiadó Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, az oldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldalak tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A kiadó oldalai teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldal vagy lapok tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról és lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.info-media.hu domainnév, valamint az "info-media.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Az 1992. évi LXIII. Tv. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. Tv. (A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről) valamint a 2001. évi CVIII. Tv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) továbbá a 2008. évi XLVIII. Tv. (A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) vonatkozó rendelkezései alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatainak megküldésével ill. azok átvételével a Infomédia Kft. jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai az Ön adatait a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Infomédia Kft. 1376 Budapest, Pf.: 1306." címre küldött levélben vagy elektronikusan a hozzajarulas@info-media.hu címen. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

 

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Copyright 2003-2013. InfoMédia Kft. Minden jog fenntartva

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: 16790001-6


Keresés